Efter de motstridiga uppgifterna på Kelisec är Lennart Schönning, som är styrelseordförande och största ägare, mån om att ge en korrekt bild.

– I augusti förra året drog vi i handbromsen. Det innebar att vi gjorde om organisationen i grunden och jag fick en mer exekutiv roll, säger han.
Han beskriver det som en omstart för företaget, sedan det visade sig att utvecklingen av produkten blev dyrare och att den tog längre tid än planerat. Lennart Schönning kom in som investerare i bolaget 2011 och äger idag 40 procent av bolaget.

– Nu har vi det första större kundavtalet i hamn vilket är ett genombrott, men vi kan idag tyvärr inte offentliggöra vem kunden är.

Kelisecs organisation är minimerad. All utveckling sker via externa konsulter och hittills har företaget investerat omkring 10 miljoner kronor på utveckling. I februari signerades ett partneravtal med BSEC där Peter Holming är vd. Han var tidigare vd på Kelisec.

– Strukturen att distribuera via partner ligger fast. Det är ett sätta att utveckla verksamheten.

Martin Rudolfson, cto på BSEC, är ansvarig för produktutvecklingen. Han beskriver produkten, som blev klar strax före midsommar, som effektivare och säkrare både när det gäller autenticering av enheter och digital kommunikation. På så sätt menar han att den skiljer sig från traditionell infrastruktur för kryptering med öppen nyckel, så kallad pki.

– Till skillnad från till exempel pki, så är vår metod inte uppbyggd kring utbyte av nycklar. Tvärtom anser vi att just utbytet av nycklar är den centrala säkerhetsrisken, säger Martin Rudolfson.

Han hävdar att det bara är en tidsfråga innan någon kommer på en algoritm, som kraschar all kryptering som bygger på pki.

– Vår metod bygger på att du kan utbyta information utan att byta nycklar.
Enkelt innebär det att själva enheten som används för kommunikation autenticeras genom ett lager av filer, som ständigt muteras.

– Jag brukar beskriva den som ett muterande DNA. I samband med att en enhet autenticeras, så ser vi till att kommunikationen krypteras med hjälp av symmetrisk kryptering som ändras varje millisekund. Det unika med vår metod är sättet på hur vi skapar nycklar, säger Martin Rudolfson.

Enligt Peter Holming har utvecklingsarbetet inneburit att det ursprungliga patentet utvecklats. Kelisec kommer nu med flera kompletterande patent.

– Jag vågar påstå att vår metod skulle kunna ersätta Bank-ID och andra liknande lösningar.

Han ser också helt nya marknader, som m2m, hälso- och sjukvård och filmrättigheter.

– Genom vår produkt går det att styra upp en säkrare hantering av rättighetsmarknaden.

Företagets grundare Elise Revell är kvar som stor ägare och ansvarig för det vetenskapliga innehållet.