Säkerhetsföretag som erbjuder säkerhet som tjänst blir allt fler. Det är inte så konstigt med tanke på tillväxten på den här marknaden. Det här marknadssegmentet, som på engelska heter Managed Security Services, MSS, växer och, enligt analysföretaget Gartner, var den globala marknaden förra året värd 2,1 miljarder dollar. Nästa år väntas den vara värd 3,1 miljarder dollar. Förra månaden kunde CS rapportera om att Cygate satsar på säkerhetstjänster och nu är det alltså dags för Combitech.

Företaget har byggt upp en SOC, som står för Securtiy Operation Center i Växjö, bemannad dygnet runt. Hans Danielsson är ansvarig för satsningen på Combitech och han räknar med att företaget ska kunna stå sig väl i konkurrensen. Han framhåller bland annat att rollen som konsultföretag bygger på leverantörsoberoende.

– Leverantörsoberoendet behåller vi när vi går in på den här marknaden. Vi har i dagsläget inga låsningar vid några specifika leverantörer, säger Hans Danielsson.

Tillväxten på marknaden för säkerhetstjänster har gjort den attraktiv för alla de etablerade it-leverantörerna.

– Vi profilerar oss också som en svensk leverantör. Vi försöker också bygga lösningar där så mycket som möjligt av trafiken vi övervakar finns kvar i kundens nätverk.

Till verksamheten i SOC:en vill företaget lägga till mjuka tjänster som krisövningar och incidenthantering.

– Om det händer något mitt i natten, så gäller det att kunden har en fungerande organisation för att hantera den uppkomna situationen. I vissa lägen är det också viktigt att företagsledningen är med.