Säkerhet
"Vi räknar med att kostnaden för det reaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 4 och 5 procent, medan kostnaden för det proaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 1 och 2 procent i år." Säger Freddie Rinderud på Radar.

Analysföretaget Radar delar in de årliga säkerhetsinvesteringarna i en proaktiv och en reaktiv del.

– Den proaktiva andelen är i genomsnitt 2,5 procent av it-budgeterna, medan den reaktiva andelen är 3,5 procent av it-budgeterna, säger Freddie Rinderud, som är analytiker på Radar.

Den proaktiva kostnaden för säkerhet är den som finns med i budget i början av året. Det kan vara investeringar i både hårdvara, mjukvara och tjänster, medan den reaktiva andelen är kostnader som tillkommer under året, till exempel för att städa upp efter ett dataintrång eller ddos-attack. Den reaktiva andelen är alltså större än den proaktiva och är dessutom den som växter snabbast just nu.

– Vi räknar med att kostnaden för det reaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 4 och 5 procent, medan kostnaden för det proaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 1 och 2 procent i år.

Läs mer: Säkerhetsmedvetandet inom it-branschen växer – men användarna hänger inte med

Freddie Rinderud förklarar det här med att peka på den övergripande trenden att företag och organisationer i allt högre grad digitaliserar sin verksamhet.

– Allt mer av ett företags värde är dess information och ju högre värdet är på den, desto större är risken att råka ut för stölder av den.
När värdet på informationen ökar, blir det också mer lönsamt att stjäla den. Därför utvecklar de kriminella hela tiden sin verksamhet och ibland med stöd från statligt håll.

– Företag måste bli duktigare på att analysera vad som är värt att skydd. Det går inte längre att skydda allt.

Läs mer: Lönsamt hacka kända företag – buggjägare prisas

Samtidigt ökar behoven inom företagen att komma åt informationen genom olika slags klienter och på olika geografiska platser.

– Då ökar komplexiteten både i infrastrukturen och skyddet. Det är en av förklaringarna till att de reaktiva kostnaderna växer snabbare.