Säkerhet
Hur undviker du värsta tabbarna på säkerhetsområdet?
Betydligt fler är kallade än antalet utvalda när nyutbildade säkerhetsexperter och it-proffs från närliggande områden söker sig till säkerhetsjobb. Vår amerikanska systertidning CSO har listat de vanligaste jobbsökarmisstagen, efter att ha talat med ett antal experter.

1. Oförmåga att samarbeta
Många rekryterare anser att personliga tillkortakommanden kan vara en större nackdel vid ett nytt jobb än fördelen med uppvisade teknikkunskaper. Att kunna jobba i grupp är helt avgörande. Det gäller framför allt säkerhetsrelaterade roller som är kopplade till kunder eller användare på affärssidan.

Läs mer: Det är inte kraven utan efterlevnaden som gör att kortsäkerheten brister

2. Visa sig på styva linan
Många nykomlingar vill gärna visa att de kan allt och lite till. Men säkerhet består av många specialområden och den som vill framstå som ett universalgeni riskerar att uppfattas som arrogant. Är man intresserad och kunnig inom många områden bör man betona de som är mest relevanta för det sökta jobbet.

3. Dålig grundresearch
Det är vanligare än vad man tror att missa grundinformationen och sådant som finns tillgängligt online. Felstavningar på kända uttryck som att skriva Hipa istället för Hipaa leder i regel till att man blir bortsorterad. Men det gäller också att få små- och stora bokstäver och andra teckenkombinationer korrekt. Förmåga att lära är minst lika viktig som tidigare kunskaper.

Läs mer: IBM: ”Skadlig kod infekterar 11 miljoner mobiler i minuten”

4. Övertro på certifieringar
Många som söker jobb presenterar alla de kurser de har gått. De glömmer att kurserna enbart är verktyg, som tillsammans med personlighet, erfarenheter och vilja och förmåga att lära nytt, kan leda till jobbframgångar.

5. Tänja på sanningen
Många som söker jobb tenderar att överdriva på ett sätt som för en person med en objektiv blick ter sig som rena lögner eller åtminstone avsaknad av självdistans. Det gäller framför allt tidigare framgångar och deras betydelse och resultat. Eller att överdriva antalet personliga kontakter och säga sig vara vän med en person som man bara har en Linkedin-kontakt med.

6. Glömma kulturens betydelse
Småföretag har en kultur där alla bör vara beredda att rycka in och vara flexibla. Storföretag kräver en förmåga till social list och att kunna förstå ömsesidighet och maktrelationer. En säkerhetschef i ett litet företag kan enklare använda sig av mandat och regler, medan det i en större organisation gäller att kunna inordna sig i ett politiskt spel.