Justitia med svärd och vågskål
Många företag satsar alla säkehetsresurser för att skydda mot tekniska intrång, men de glömmer de juridiska aspekterna. Det visar en undersökning från Hanover Research. 54 procent av företagen genomför interna granskningar av cybersäkerheten, men endast 33 procent av dem involverar företagets juridiska experter i den processen.

Företagen tenderar att koppla in juristerna som en reaktiv åtgärd, efter att en incident har inträffat, i stället för att göra det proaktivt, fastslår Hanovers analytiker i rapporten.

Den bygger på en enkät och har gjorts i samarbete med Indiana-universitet i USA.

– Detta är ett problem eftersom it-personalen ofta fokuserar på fysisk och elektronisk säkerhet, inte nödvändigtvis de juridiska aspekterna av att följa lagkrav och regler eller integritetsaspekter kring dataintrång, säger Scott Vernick, som är dataskyddsansvarig på advokatfirman Fox Rothschild, till IDG News.