Säkerhetsföretaget Orca Security upptäckte att de kunde utnyttja en sårbarhet i Amazon Web Services Glue för att höja sina egna åtkomstprivilegier. Därmed kunde säkerhetsforskarna få tillgång till data kopplade till andra AWS-kunders konton, rapporterar Bleeping Computer.

Orca Security rapporterade upptäckten till AWS Glue som strax därefter kunde bekräfta att det stämde. Sårbarheten har nu täppts till av Amazon Web Services och nya kontrollsystem ska lagts till för att se till så ingen upprepning sker.

Enligt AWS har inga kunddata eller några kundkonton påverkats till följd av sårbarheten.

Läs också: Fjärrstyrningstrojaner sprider sig via molntjänster som Azure och AWS