Det enda som kan matcha det globala tjattret på olika sociala medie-tjänster är hypen kring det. Och det har dykt upp konsulter, experter och analytiker som alla vill vara med och tala om för företag hur de kan dra nytta av sociala medier.

Vi bad tre av dem dela med sig av sina tips och tankar kring framtiden för sociala medier ur ett affärsperspektiv.

Reklamaren
Tony Gardner, Saatchi DGS

Tony Gardner är chef för annonsbyrån Saatchi & Saatchis grupp som arbetar med bland annat sociala medier. Gruppen har nyligen låtit genomföra en undersökning kring företags attityder gentemot sociala medier.

70 procent av de tillfrågade ansåg att sociala medier hjälper företag att utveckla meningsfulla relationer till sina kunder. Men 84 procent avsatte mindre än fem procent av sin marknadsföringsbudget till sociala medier i år.

Tony Gardner säger att resultatet visar att företagen fortfarande ser svårigheter i att mäta kostnader och resultat av sociala medier.

– Det största hindret är brister i förståelsen för sociala medier och den näst största är brist på resurser. Men medvetenheten kring det här är inte låg, det handlar bara om att lära sig mera och lägga resurser på det, säger han.

Ett tips han vill dela med sig av är att lyssna på målgruppen och fundera på hur ett varumärke kan bidra med ett värde till just den gruppen.

–Sociala medier handlar väldigt mycket om att ge, inte att ta. Så identifiera vad det är du behöver ge, säger han.

Konsulten
Hayden Raw, Hamr och The Commonroom

Hayden Raw pekar också på vikten av att skapa en dubbelriktad kommunikation. Han kommer ursprungligen från ett företag inom spelbranschen. Där stötte han på utmaningen att få kunderna – de som spelade deras spel – att köpa premiumversioner eller flera nivåer till spelen.

– Jag tänker på samma sätt när det gäller affärer inom andra områden: vad får människor så engagerade i ett varumärke att de börjar handla av företaget eller sprida budskapet om det till andra?

Idag bloggar, tweetar och nätverkar han konstant från sin Iphone. Han får meddelanden varje gång hans namn eller företag nämns online. Det ger honom möjlighet att svara direkt eller bara följa en konversation. Det är något företag bör överväga att göra, säger han.
– Det kan vara svårt att se värdet av en dubbelriktad kommunikation eftersom det skapar en massa oro och sätter press på företaget. Det gör dem betydligt mer transparenta och det kan verkligen vara skrämmande.

För att kunna dra nytta fullt ut av att följa konversationer inom sociala medier måste informationen läsas av en människa, inte en maskin. En maskin kan aldrig tolka slang, sarkasmer eller ironi tillräckligt bra, menar han.
– Du behöver ett mänsklig öga för att uppfatta om en tweet som 'this is cool shit' är bra eller dåligt. En algoritm hade förmodligen läst 'cool' och 'shit' och helt enkelt bara registrerat en neutral kommentar eftersom de två ordens värdeladdning tar ut varandra.

Bloggaren
Richard MacManus, Readwriteweb.com

2003 började Richard MacManus blogga om – bloggande. Nu är hans sajt en av världens tio mest populära enligt Technorati.com, med fler än 2,4 miljoner sidvisningar i månaden.

Han ser att många företag anställer "horder" av människor som ska hantera företagets närvaro på Facebook och Twitter. Men det finns många frågetecken, konstaterar han. Det finns inga gemensamma definitioner av arbetsbeskrivningar, hur företag ska räkna hem satsningar inom sociala medier och vad som är en bra balans mellan marknadsföring och kundtjänst.

Eller hur man bäst bemöter och förhåller sig till besvärliga medlemmar i nätverket.

– De som tidigare kallades kunder spelar en annan roll idag i nästan alla företag. Därför behövs också nya roller i företagen.

CIO Nya Zeeland