Securitas finns i dag i 40 länder över hela världen. Och fler lär det bli för expansionstakten är hög – varje månad köper bevakningsföretaget nya företag. Det som håller ihop företaget är mejlsystemet och ett system för den finansiella redovisningen. I övrigt får de företag som köps in behålla sina egna system.

– Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att alla företag som vi köper in skulle byta it-system, säger Alf Göransson, vd på Securitas.

Även om allt inte knyts ihop finns ett starkt behov av att hitta vägar där all kunskap som finns på global nivå kan delas och komma till nytta på lokal nivå. Därför arbetar Securitas nu för fullt med en ny internwebb för hela företaget under namnet My Securitas.

Det första steget, med cirka 3 000 medarbetare, ska vara på plats i september och därefter ska de cirka 18 000 medarbetare med eget mejlkonto hos Securitas få tillgång till verktyget.

– Det handlar om att ta den lokala kunskapen och se till att den kan används globalt – på andra lokala marknader, säger Alf Göransson.

Han vill inte gå in på vad det nya systemet kostar.

– Men det är ett stort projekt som kostar oss många miljoner. Arbetet engagerar många medarbetare och vi har stora förhoppningar på verktyget.

På My Securitas tar man till vara alla de kommunikationssätt som vi alla vant oss vid på internet. I ett Facebook-liknande nätverk kan personer som arbetar inom olika segment bilda interna nätverk. Och så finns det en kunskapsbank i form av en wiki där alla som har tillgång till internwebben kan söka information och också ändra och lägga till information i den. Också den information som är skriven på olika lokala språk är sökbar via engelska – den som söker på exempelvis ”retail” hittar även information på tyska eller spanska om detaljhandel. Allt är nämligen taggat på engelska.

– Jag brukar säga att om Securitas visste vad Securitas vet skulle det vara en enorm styrka. Och nu skapar vi den här infrastrukturen för det, säger Alf Göransson.

Han framhåller att den samlade kunskapen finns globalt men att affärerna görs lokalt.

– Affärer gör man med den man har förtroende för och då måste det finnas en lokal relation.


Sociala medier internt. ”Om Securitas visste vad Securitas vet skulle det vara en enorm styrka. Och nu skapar vi en infrastrukturen för det”, säger Alf Göransson, koncernchef på Securitas. Infrastrukturen består av sociala nätverk, interna wikier och bloggar.

Internwebben är inte tänkt att användas av alla medarbetare i Securitas. Merparten av de 260 000 anställda rör sig på fältet och har ingen mejladress. Internwebben riktar sig till de ungefär 18 000 medarbetare som jobbar mer inne i organisationen och har egen mejl.

För Securitas som lever på just god säkerhet gäller det att också se till att de nye verktygen hanteras rätt. Ännu finns ingen bra lösning för att koppla upp sig hemifrån så My Securitas används från arbetet.

– Det krävs att det görs med säkerhetsinloggning från en dator på jobbet. Vi kommer att ha mycket känslig information där och måste ha ett kvalificerat säkerhetstänkande, säger Alf Göransson.

Han utesluter inte att fler i företaget kan tänkas få tillträde till My Securitas längre fram, men det är inget som det finns någon strategi kring ännu.

– Nu börjar vi med 18 000 och ser till att det fungerar och sedan får vi se. Men vi räknar också med att cheferna får mer tid över för direktkontakt med väktarna och kunderna när de inte längre behöver söka information på samma sätt.

Dessutom krävs ett tydligt regelverk för hur internwebben ska användas.

– Det finns ju ett riskmoment i att alla som har tillgång till internwebben kan ändra och lägga till information i wikin. Där får ju inte kundspecifik information hamna – det är ju inte så lämpligt om koden till ett kärnkraftverk hamnar där.

Redan nu har Securitas påbörjat sitt arbete med att sprida kunskap. I ett första steg har Securitas därför redan i dag lagt ut olika affärscase på sin externa webb – case som kan användas både internt och externt.

– Där kan man hitta hur vi arbetade när vi tog hand om säkerheten i Oslos tunnelbana, i ett shoppingcenter eller på ett hotell. Exempel som sedan kan användas när vi ska göra liknande uppdrag i andra delar av världen.

Webb-exemplen används flitigt av säljarna runtom i världen och med den nya internwebben tas nästa steg.

– Intranät tenderar att snabbt föråldras – men med vår nya struktur hålls informationen levande.

Fakta

Securitas arbetar också med att förbättra sina kundportaler och har just lanserat en ny variant i USA som Alf Göransson beskriver som ”den vassaste på marknaden”.

Portalen är kopplad till personalplaneringssystem, redovisningssystem och de inrapporteringssystem som väktarna använder. På så sätt kan kunden se vilka väktarna är som just är kopplade till uppdraget, deras namn, deras utbildning, deras bakgrund, deras direktiv.

Kunden kan också följa de inrapporterade händelserna och få automatiska rapporter och så vidare.

Total försäljning: 62, 7 miljarder kronor, 2009

Rörelseresultat: 3 miljarder kronor, 2009

Börsvärde: 24,4 miljarder kronor vid årsskiftet 2009/2010.

Vd och koncernchef: Alf Göransson

Antal anställda: 260 000.

Verksamhet: Bevakningsverksamhet – specialiserad bevakning, mobila tjänster, larmövervakning, konsulttjänster och säkerhetsutredningar. Finns i 40 länder och har verksamhet i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.