Näst efter sjukvårds- och hälsosektorn, där 70 procent bytt jobb de senaste fem åren, är it- och telekombranschen den som haft högst personalomsättning under denna period. Där har varannan anställd valt att byta arbetsgivare. Det visar en undersökning utförd av Infact på uppdrag av Xtra Personal skriver DI.

Enligt undersökningen, som omfattar 1025 personer, har en av fyra svenskar sagt upp sig på grund av dåligt chefskap. De som är mest missnöjda med sina chefer är cheferna själva. Branschvis sett är det sjukvårds- och hälsosektorn som har flest medarbetare som tycker att cheferna inte håller måttet.

De som är minst benägna att säga upp sig är de som bor i Småland och de som arbetar med serviceyrken i den privata sektorn.