Agila metoder, där kraven kommer efter hand och utvecklingen sker steg för steg, går som en löpeld genom Utvecklar-sverige. En av metoderna är Scrum och kring den har flera nya yrkesroller vuxit fram. Ett exempel är titeln scrum master, som skapades i USA i slutet av 1990-talet och som börjar bli allt vanligare. De formella kraven för att få använda titeln är att man klarar certifieringen av Scrum Allliance. Många använder titeln utan att ha certifierats av organisationen.

En av dem som har certifikatet är Yassal Sundman på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Vi träffar henne när hon är mitt inne i ett projekt hos ett mediaföretag, som byter plattform för webbpublicering. I det här fallet är bytet från Polopoly till Escenic. Projektet startade för ett år sedan och det innebär inte enbart att föra över ett existerande system till en ny plattform, utan också mycket nyutveckling.

– Ett av skälen till att kunden byter plattform är kravet på nya funktioner och nya sätt att arbeta på, säger Yassal Sundman.

Hon har arbetat med agila utvecklingsmetoder i över tio år, men hon har långt ifrån någon religiöst präglad syn på metoder.

– Ibland fungerar agila metoder och ibland är andra metoder att föredra. Det beror på omständigheterna.

Hennes karriär som systemutvecklare började i Kalifornien i USA efter en dubbelexamen i matematik och datorvetenskap. Till Sverige flyttade hon för fem år sedan. Hon noterade genast en stor skillnad.

– Scrum är mycket populärare här än i USA.

Här i Sverige har också system för innehållshantering på webben, cms, blivit hennes specialitet.

– I grund och botten handlar det om webbutveckling.

Vad gör då en scrum master?
– En scrum master är till för teamet. Jag ska försöka få bort alla hinder, så att teamet fokuserar på rätt saker och att arbetet blir så effektivt som möjligt.

Antalet medarbetare i ett team i ett agilt utvecklingsprojekt kan vara från 4 till 15.

– Optimalt är att ett utvecklingsteam består av åtta personer.

Typiska problem som Yassal Sundman har att lösa är att en medlem inte helt igenom förstår ett krav, som dyker upp under utvecklingens gång, eller att en medarbetare är osäker på delar av processen.

– Då är mitt jobb att räta ut frågetecknen så att arbetet blir så effektivt som möjligt och att medlemmarna får arbeta ostört.

I ett agilt projekt är hanteringen av krav centralt och i huvudsak är det produktägaren som har huvudansvaret.

– I praktiken hjälper jag också till med att hantera och få fram krav i samarbete med kunden.

I det här projektet sysslar hon även med systemutveckling. I det här fallet programmering i Java.

– Jag gillar att programmera och har lång erfarenhet av det.

Det är dock inget krav på att scrum master ska kunna programmera.

– Men du måste ha kunskap om mjukvaruutveckling och det kan du inte få bara genom teoretiska studier. Det krävs erfarenhet.

Att hon kom in på den här yrkesbanan har sin grund i hennes stora intresse för språk. Förutom hennes två examina i datorvetenskap och matematik, har hon också en universitetsexamen i franska.

– Men nu är svenska mitt huvudintresse, säger Yassal Sundman.

Fakta

Ålder: 35 år.

Bor: Bromma.

Familj: Man och två döttrar.

Utbildning: B.S. Computer Science och B.S. Mathematics, två universitetsexamina från USA.

Karriär: Systemutvecklare.

Fritidsintressen: Löpning.

Om jag inte var systemutvecklare: Matematiker. Mitt huvudintresse är topologi.