I den löneenkät som fackförbundet Sveriges Ingenjörer inför årets avtalsförhandlingar uppger sju av tio medlemmar att de jobbar övertid. I snitt handlar det om 140 timmar per år (cirka tre veckor).

– Övertiden visar på behovet av ingenjörernas arbetsinsatser i alla branscher och är en fingervisning om svenska företags tillväxtmöjligheter och utvecklingspotential. Övertiden visar att företagen har att göra och det har vi ju nyligen fått bekräftat av rapporter om ökade orderingångar för industriföretagen, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, i en kommentar.

Sammanlagt handlar det om 9,5 miljoner övertidstimmar, vilket motsvarar drygt 5000 heltidstjänster.