Det är svårt att hitta tid att koncentrera sig på de mest komplicerade uppgifterna om arbetet hela tiden avbryts av pling från telefonen och e-postprogrammets ikon tigger på uppmärksamhet. Samtidigt betraktas snabba svar på mejl och telefon som någonting positivt. Frågan är hur man ska kunna balansera de två.

Ett knep kallas dagliga fokusperioder. Det bygger på att se stunder av intensivt, distraktionsfritt arbete som man ser på inbokade möten – delar av ens kalender som helt enkelt är upptagna och där ingen kan räkna med att få tag på en.

Metoden läggs fram i en ny bok, skriver tidningen Forbes.

Börja med att markera en väsentlig del av arbetsdagarna i kalendern som tid för kreativt arbete. Det blir extra effektivt om arbetsplatsen använder en gemensam kalender. Kollegorna kommer då kunna se att du är upptagen och bör respektera det, precis som de skulle respektera att du satt i ett möte.

Dessutom blir det lättare att rättfärdiga ett sent mejlsvar eller en avstängd telefon med hänvisning till det allmänt accepterade "jag var uppbokad".

Forbes ger fyra tips för att komma igång med fokusperioderna. Börja med korta stunder för att successivt förlänga dem. Arbeta med en konkret, tydligt definierad uppgift. Byt rum under fokusperioden, precis som om du hade gått på ett möte. Och till sist, använd papper och penna istället för dator om det är möjligt. På så sätt slipper du en hel del distraktioner.

Nyckeln är disciplin. Det gäller att inte kompromissa under fokusperioden. Om du kommer av dig och loggar in på Facebook, avbryt genast och försök igen nästa dag.

Läs mer om tricket här.