Att få positiv feedback är något som ökar motivationen och gör oss mer produktiva i vårt arbete. Ändå spenderar vi väldigt lite tid på att ge feedback, speciellt cheferna.

I en förstudie som industridoktoranden Simon Elvnäs vid KTH har gjort anger cheferna i undersökningen att de tror sig lägga upp till 40 procent av sin arbetstid på att ge feedback.

Men verkligheten visar en helt annan bild.

– Det är sällan någon chef i våra studier ägnat mer än 10 procent av tiden till återkoppling, säger Simon Elvnäs till DN.

De flesta av cheferna lade så lite som två procent av sin tid på att återkoppla till medarbetarnas prestationer. Vissa spenderade ingen tid överhuvudtaget till att ge feedback.

Katarina Brommesson, konsult och coach på Wise Consulting, menar att det dock inte bara ligger hos chefens ansvar att ge feedback.

– Många hoppas på att chefen ska vara tankeläsare, men var och en måste ta ansvar för sina behov. Varje medarbetare måste uttrycka vad det är man vill ha feedback på och vilka förutsättningar man behöver för att utvecklas, säger Katarina Brommesson.

Bör man själv ge chefen beröm?

– Jag ger min chef beröm, för mig känns det helt naturligt då vi är bra på att boosta varandra i alla led. Jag tycker inte det är fjäskigt, men det beror på hur relationen är i grunden. Att man visar sin uppskattning mår alla bra av.

Katarina Brommessons 3 tips för att få mer feedback.

1. Föreslå regelbundna avstämningar med din chef.
Man kan göra parallell med idrottsvärlden, de får inte feedback en gång om året. För en större effekt måste det finnas regelbundenhet i återkopplingen. Regelbundenhet gör det dessutom lättare att behandla negativ feedback eftersom små problem kan tas itu med direkt och inte riskerar att blåsas upp.

2. Se till att ge dina kollegor feedback.
För de flesta är behovet att positiv feedback stort och vi är alla ansvariga för att skapa en feedbackkultur i vår organisation.

3. Ge dig själv feedback.
Att sätta upp mål och se till själv är minst lika viktigt som att få återkoppling från någon annan. Kom ihåg att tänka i termer av feedforward, syftet med feedback är att utvecklas och hur du tänker framåt är en nyckelfaktor.