Fråga: Arbetar idag som mellanchef på ett företag med kunder spridda över hela världen. På min avdelningen arbetar vi med utveckling av våra produkter, support, drift 24/7 med mera. Vi arbetar med ramverk såsom Itil, PPS och Scrum. Till min hjälp har jag två gruppchefer. Har naturligtvis budget och personalansvar.

Mitt övergripande mål är att leverera kvalitativa it-tjänster på ett effektivt sätt. Har arbetet inom branschen sedan 1998 i olika befattningar och inom olika verksamheter och är utbildad systemvetare. Vad är en rimlig lön för mig?

Löneexperten svarar: Juseks lönestatistik utgår från examensår och grundar sig på medlemmar som svarat på vår löneenkät. Enligt vår lönestatistik har systemvetare med mellanchefsbefattning och examensår 1994-1998 ett lönespann mellan 55 630 och 85 300 kronor i månaden. Statistiken avser privat sektor. Medellönen är 71 500 och medianlönen 69 800 kronor. Statistiken avser 2013 års löneläge.

Som en jämförelse har jag också statistik från samtliga Sacoförbund avseende mellanchefer med systemvetenskaplig utbildning som arbetar med it inom privat sektor. Enligt den statistiken är lönespannet 49 000 till 84 400 kronor och medellönen är 65 600 kronor. Medianlönen är 64 700 kronor. Statistiken avser 2012 års löneläge..

Statistiken ger som sagt ett vitt spann och en mängd faktorer påverkar lönen, exempelvis är löneläget i Stockholm högre än i övriga landet och företagets lönsamhet och storlek påverkar också. Hoppas att detta ändå kan ge dig någon vägledning.