Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och psykisk ohälsa i form av depression och utmattning, enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Personer som känner sig pressade i sitt arbete, upplever en liten möjlighet att påverka sin situation samt känner brist på stöd från chefer och kollegor, löper större risk att drabbas av depression och utbrändhet.

Relaterat: Livsfarligt att vantrivas på jobbet

Även situationer där de anställde upplever att arbetsinsatsen är mycket större än belöningen eller osäkerhet i anställningen, till exempel korttidskontrakt eller risk för uppsägning, anges som orsaker till ökad psykisk ohälsa.

En av de främsta orsakerna till att vi känner oss deprimerade av vår arbetsmiljö är bristen på kontroll i det egna arbetet, de personer som upplever en hög grad av självbestämmande och eget ansvar utvecklar mindre symtom på depression och utmattning än andra.

– Budskapet till arbetsgivare är att mycket av det här faktiskt går att åtgärda, exempelvis genom god information och att medarbetare får vara hyggligt delaktiga i beslut. Det gäller också att vara uppmärksam på om det förekommer mobbning, säger Töres Theorell, projektledare för rapporten, till Svd.se.

Läs även: Den friskaste personalen byter jobb

Sannolikheten att uppvisa symtom av depression och utbrändhet någon gång innan 70 års ålder är i regel vanligare hos kvinnor, där 45 procent riskerar att drabbas jämfört med 27 procent bland män.

Undersökningen visar dock att kvinnor och män med liknande arbetsvillkor utvecklar depressions- och utmattningssymtom i lika stor utsträckning.

Hela rapporten hittar du här.