Fråga: Jag undrar vad man som it-säljare bör ha i lön månadsvis? Det handlar om försäljning av relativt komplexa it-lösningar, där eftergymnasial utbildning är ett krav. Jag kommer ha egen kundportfölj, samt jobba med nykundsförsäljning, där säljcyklerna kännetecknas som långa. Vissa företag ser ut att erbjuda fast lön, och andra fast lön plus provision. Jag är nyutexaminerad systemvetare och har erfarenhet inom branschen.

Jag är medveten om att eventuella förmåner också kan väga upp, men säg att man utgår från att tjänstebil, mobil, friskvårdsbidrag, extra semester, årsbonus inte ingår. Vilket spann bör jag ligga inom då?

Svar: Juseks rekommendation för nyutexaminerade systemvetare på första jobbet är 28 000 kronor i månaden. Är jobbet i Stockholm är rekommendationen något högre, nämligen 28 500 kronor. Enligt Juseks lönestatistik är lönespannet för systemvetare med examensår 2012 24 500 till 31.000 kronor, medellönen ligger strax under 28 000 kronor. Det visar tyvärr att alla nyutexaminerade inte får den ingångslön vi rekommenderar.

Du uppger att du redan har erfarenhet inom branschen och det spelar naturligtvis in som ett argument och betyder att du borde ligga högre i spannet.

Om ditt huvudsakliga arbete är att sälja så har vi också statistik utifrån arbetsområden. Enligt Juseks lönestatistik har en person som arbetar med försäljning och har examensår 2008-2012 mellan 24 380 och 45 000 kronor. Här är medellönen 35 100 kronor.

När det gäller rörliga lönedelar som exempelvis bonus eller provision är det viktigt att tänka på vissa saker. Man bör reglera villkoren kring rörliga lönedelar i anställningsavtalet, för om arbetsgivaren hänvisar till en policy kan den och arbetsgivaren kan plötsligt bestämma sig för att inte betala bonus.

Vidare bör man ta reda på om de rörliga lönedelarna är pensionslönegrundande och semesterlönegrundande. Man måste ha klart för sig hur de rörliga lönedelarna beräknas och hur man kan påverka sin lön t ex hur fördelningen av arbete ser ut och hur man debiterar. Vidare kan man fundera över hur mycket man behöver jobba för att få en lön man är nöjd med.

Fakta

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering. Hon är förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn.