Fråga: Jag är 52 år och jobbar som it-chef i ett tjänsteföretag i med närmare 500 anställda i 13 dotterbolag. Vi har en verksamhet som pågår dygnet runt alla årets dagar. Jag ansvarar för två medarbetare och rapporterar direkt till koncernchef. Jag är ingår inte i koncernledningen men deltar så gott som alltid på möten som avdelningschef i staben.

Utöver det brukar vi använda 70-100 timmar av diverse externa konsulter för spetskompetenser vi själva inte besitter.

Avdelningen ansvarar för drift av it- och telefonisystem, support och planering på såväl kort som lång sikt. Jag hanterar alla it- och telefonirelaterade upphandlingar och våra it-kostnader ligger på cirka 14 miljoner kronor om året, vilket är 3 procent av koncernens årsomsättning.

Förutom lön har jag bil och sjukvårdsförsäkning betald av arbetsgivaren. Jag har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv i den bransch vi verkar och i nuvarande företag i 24 år och är systemvetare i botten. Vad är rimlig lön?

Svar: Enligt Juseks lönestatistik har systemvetare som är chefer och tagit examen mellan 1988 och 1992 ett lönespann mellan 45 000 och 90 000 kronor i månaden. Medellönen ligger på 63 400 kronor och medianlönen 57 900 kronor.

Även värdet av naturaförmåner, bonus, provision och arvoden från den huvudsakliga arbetsgivaren ingår. Som en jämförelse har jag kollat chefslönerna för samtliga Saco-förbund inom it för mellanchefer som har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Denna statistik visar ett lönespann på 47 800 till 75 000 kronor för personer födda mellan 1958 och 1962. Medellönen och medianlönen ligger kring 62 000 kronor.

Vid ett lönesamtal är det viktigt att kopplingen mellan din lön, ditt ansvar, din prestation och din kompetens – och hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling – blir tydlig både för dig och din lönesättande chef. Lönen ska också bestämmas av de lönekriterier eller löneprinciper som gäller på din arbetsplats.

Eftersom det är så många faktorer som påverkar är det inte möjligt att ge ett svar på frågan om vilken lön som är ”rätt” just för dig. Hoppas dock att du kan få en någorlunda vägledning från denna statistik. I allmänhet är dock jobbyte det bästa sättet att få en högre lön.

Fakta

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling.

Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering. Hon är förhandlare för förbundets medlemmar inom IT-sektorn.

Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.