Fråga: "Jag innehar sedan tre år en tjänst som marknads- och affärsutvecklare på ett mindre affärssystemföretag med 25 anställda i Göteborg. Företaget utvecklar, levererar och supportar vårt eget branschanpassade affärssystem. Som enda nykundsförsäljare är mitt ansvar ALLT inom företaget, från att affärsutveckla vårt erbjudande, sälja till nya kunder, projektledning, vidareutveckla befintliga kunder, ledning och verksamhetsutveckling.

Jag är 53 år och systemvetare i botten. Mina erfarenheter inom liknande arbetsuppgifter är över 20 år där jag har jobbat med de flesta affärssystem som till exempel SAP (8 år), Jeeves, Movex, Microsoft… Även på hög chefsnivå inom större företag. Har även en bakgrund att arbeta i egen verksamhet som upphandlingskonsult inom affärssystem. Har nu en grundlön på 46 000 kronor och en kryptisk kvartalsbonus som är helt baserad på hur mycket jag säljer, vilket är mål långt utöver vad organisationen klarar av att leverera. Kommer nu upp till max 52 000 kronor trots ”all time high”. Vad är en som jag värd?" 

Experten svarar:

Enligt Juseks lönestatistik för år 2013 har en person som arbetar med affärsutveckling/verksamhetsutveckling och har examensår 1988–1992 ett lönespann mellan 40 000 och 74 000 kronor. Medellönen ligger på 55 800 kronor. Tar man samma statistik, men utifrån födelseår 1958–1962 är lönespannet 44 000 kronor till 77 000 kronor och medellönen är 56 700 kronor.

Statistiken avser den totala månadslönen inklusive eventuell bonus och andra tillägg. Vid ett lönesamtal är det viktigt att kopplingen mellan din lön, ditt ansvar, din prestation och din kompetens – och hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling – blir tydlig både för dig och din lönesättande chef. Lönen ska också bestämmas av de lönekriterier eller löneprinciper som gäller på din arbetsplats.

Eftersom det är så många faktorer som påverkar är det inte möjligt att ge ett svar på frågan om vilken lön som är ”rätt” just för dig. Hoppas dock att du kan få en någorlunda vägledning från denna statisktik. Men precis som du verkar vara inne på borde du vara värd mer än det du har i dag. I allmänhet är dock jobbyte det bästa sättet att få en högre lön.

När det gäller bonus finns det ingen lagstiftning kring rörliga lönedelar utan det är något som du och din arbetsgivare kommer överens om. Villkoren kring bonus bör därför regleras i anställningsavtalet. Om arbetsgivaren har en policy är det viktigt att du läser och förstår denna och att du är medveten om att policyn kan förändras av din arbetsgivare. För en löpande diskussion med din chef om dina mål, är de ens rimliga?

Precis som med fast lön bör de rörliga lönedelarna revideras årligen. Man måste också fundera på hur mycket man behöver arbeta för att nå en lön man är nöjd med. Ta även reda på om din bonus är pensionsgrundande, sjukpenninggrundande och semesterlönegrundande. Den rörliga lönen bör ge rättigheter på samma sätt som den fasta lönen, vilket bör klargöras i anställningsavtalet.

Fakta

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering. Hon är förhandlare för förbundets medlemmar inom it-sektorn.

Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.