Enligt analysföretaget IDC står den så kallade tredje plattformen, sociala nätverk, mobiler, molnet och beslutsstöd för 89 procent av teknikinvesteringarna i år. Allt fler affärschefer tar greppet om sina investeringar och antalet, där marknadschefer, analyschefer, digitalchefer och kundchefer får ökad beslutsmakt.

Vd är mest benägen att betrakta it-chefen, till skillnad från marknads- eller affärscheferna som ledaren i företagens digitala innovation. Men it-cheferna och de it-anställda måste ut och tala med övriga företrädare i företagen och starta samarbeten när tekniken blir avgörande för affärerna.

I många företag startas initiativ och projekt som it-cheferna inte är medvetna om. De nya typerna av beslutsfattare betraktar lätt it-avdelningen som en bromskloss, inte som en möjliggörare. Enligt IDC finns det framför allt tre saker som it-avdelningen behöver lära sig mer om i direkt kontakt med affärscheferna.

1. Affärsanalyser

Enligt IDC så är de flesta organisationer medvetna om att big data och analyser. Men i en dryg tredjedel av företagen, 38 procent, sker analyserna med hjälp av grupper utanför it-avdelningen. Och 21 procent låter dessa grupper sköta analysarbetet helt och hållet.

Ofta leds denna typ av organisationer av analys- eller ansvariga för datakvaliteten. Samtidigt uppger allt företag att det uppstår ett gap mellan it- och affärsenheterna när det gäller vilken roll it-avdelningen förväntas spela.
Big data är på väg att ändra hur analyserna genomförs, enligt studien. Den trenden skapar en unik möjlighet för it-avdelningen att återta initiativet när det gäller analyserna.

Många chefer i företagen anser att det är ett stort problem att källorna till olika typer av analyser är så spridda inom och utanför företagen. It-avdelningen är perfekt avpassad för att hantera denna integration av data.
It-anställda och chefer kan enligt IDC spela an avgörande roll genom att ta över rådgivningskommittéer och annat för att koordinera och hantera bästa praxis. It-cheferna rankades högst när det gäller att stödja och uppmuntra användningen av analyser, enligt 34 procent av de utfrågade företagen.

2. Marknadsbudgetar

Marknadsavdelningen blir bland de mest digitaliserade avdelningarna i företagen. Enligt Gartner ökar de digitala marknadsbudgetarna med 10 procent i år, efter att ha ökat med tvåsiffriga belopp i fjol.

Totalt så står digital marknadsföring för 28,5 procent av den totala marknadsbudgeten 2013, jämfört med 25,5 procent 2012. I rapporten CMO-CIO Disconnect från Accenture Interactive så drar konsultjätten slutsatsen att integrerade marknadsföringsplattformar och multikanalsystem möjliggör för marknadsförare att samla in och analysera data om kundbeteenden, som kan skapa nya insikter för att skapa nya digitala upplevelser, kampanjer och erbjudanden.

Här skapas även nya möjligheter genom att marknadsdirektörer och it-chefer inte arbetar tillsammans så effektivt som de borde. Endast en av tio marknads- och it-chefer rapporterar att deras samarbete är på rätt nivå. Samtidigt anser 61 procent av it-cheferna att deras företag är väl förberedda för en digital framtid, jämfört med 49 procent för marknadscheferna.

Undersökningen visar också att marknadscheferna betraktar it-cheferna som den näst viktigaste relationen, efter säljchefen. Båda anser att relationen har förbättrats under senaste året.

3. Digitala affärer

Allt fler företag går ifrån organisationer där medarbetarnas kunskaper är ryggraden till renodlade digitala affärer. Därmed så är trycket högre än någonsin på att utveckla en digital strategi. Enligt en undersökning från Forrester så har 74 procent av företagen en digital strategi. Men endast 15 procent av företagen har den kompetens och de resurser som krävs för att genomföra strategin. En sådan strategi behöver inte bara täcka in appar eller twitterflöden.

– Hela företaget måste börja tänka som en del av ett dynamiskt ekosystem som kopplar ihop digitala resurser inom och utanför företaget för att skapa värde för kunderna, säger Nigel Fenwick, som är analytiker på Forrester, till IDG News.

It- eller digitalcheferna måste skapa en vision för att sammansmälta det digitala med företagens affärer och leda den riktningen. Ibland är den personen en digitalchef och ibland en it-chef. Dessa är skilda roller. Endast 18 procent av it-cheferna uppger enligt Gartner att de även är digitalcchefer i många företag är rollerna separerade.

Fakta

* En förmåga att leda företagens digitala innovationsprocesser.

* Kunna fokusera på företagens tillväxt och de relationer och samband som krävs för att stöda tillväxt.

* Kunna säkerställa att företagens vision är kommunicerad och förstådd.

* Ta initiativ som går bortom företagens operativa verksamhet och infrastruktur.

* Våga ta risker.

Källa: Gartner.