En gigantisk framtida kompetensnisch blir hur man utformar och sköter datacenterarkitekturer i webbskala: med miljontals användare. Området är så hett att analysföretaget Gartner spår tillväxtproblem för företag som inte ser till att få den här typen av kompetenser under sitt tak.

Enligt analysföretaget räcker det inte med skickliga planerare och prestandaoptimerare. Det som krävs är design- och arkitekturkompetens för att planera och förutsäga förändrade behov av datacenterkapacitet.

– Mitt råd till alla som arbetar med datacenter och nätverk är att lära mer om automatisering och applikationer. Framför allt bör de vässa sin kompetens inom programmering för datacenter och kringliggande nätverk, exempelvis med skriptspråk som Python och automatiseringssystem som Puppet eller Chef, säger Emanuel Lipschütz, som är grundare till konsultföretaget och systemintegratören Netsafe.

Han har gått den långa vägen från specialist på nätverk och säkerhet till att profilera sig som en av Sveriges vassaste experter inom design av datacenter. Nyligen kammade han hem Cisco-certifieringen CCDE, för designexperter.

Tidigare har han tagit motsvarande certifiering för teknik, CCIE för routrar och växlar, säkerhet, operatörsnät och datacenter. Certifieringen är inte bara en fjäder i hatten, utan är nödvändig för att arbeta med de komplexa frågor som design av stora datacenter och nätverk innebär, säger han.

– Många organisationer bygger in designfel i sina nät som leder till att de senare får problem när de ska skala ut sitt datacenter eller nätverk. Samtidigt sker ett teknikskifte i datacentren, från att ha vara fokuserade på traditionella nät till att hela arkitekturen blir allt mer applikationscentrerad.

– Traditionellt har det funnits en gräns mellan å ena sidan applikationer, utförande och affärer och å andra sedan infrastruktur, arkitektur och tekniken. Den gränsen försvinner, samtidigt som den här typen av teknik- och affärsfrågor måste kunna diskuteras med chefer på alla nivåer i företaget i ett större sammanhang, detta tillsammans med att kraven på teknikkunskaper finns kvar. Det skapar helt nya krav på datacenterfolket.

Enligt Gartner finns varken den kompetens eller de verktyg som krävs tillgängliga hos de flesta användarorganisationer, vilket gör att analysföretaget varnar för att datacentren slår i taket och hämmar hela företagets tillväxt.

– De flesta organisationer arbetar med traditionella verktyg för kapacitetsplanering. Här behövs en utvärdering av såväl verktygen som kunskaperna och kompetensen inom områden som kapacitets- och prestandahantering, säger Ian Head, som är analytiker på Gartner.

Fakta

Gartner spår att 80 procent av alla företag kommer att få problem att växa på grund av kapacitetsproblem, som en följd av deras brist på datacenterkompetens.

I nästintill realtid måste företagen kunna växla upp och ned i kapacitet. Idag arbetar en procent med sådan dynamiska kapacitetsplanering, men siffran beräknas öka till 25 procent, år 2017, spår aalysföretaget.