Antalet människor som avlider ökar med 23 procent i samband med löning. Detta motsvarar 96 förtida dödsfall per år, sett över hela arbetsmarknaden. Det visar en aktuell undersökning från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala.

Som underlag till rapporten har man undersökt alla offentliganställda i Sverige mellan åren 1995 till 2000, och den vanligaste dödsorsaken bland de drabbade är hjärtproblem eller stroke.

– Vi tolkar det mönster vi ser som en effekt av allmänt ökad aktivitet vid löning, säger Johan Vikström, en av författarna till rapporten.

De som påverkas kraftigast är låginkomsttagare och yngre medarbetare på arbetsplatserna snarare än äldre anställda eller anställda med hög inkomst. Men man kan inte se skillnader i antalet dödsfall mellan kvinnor och män. Man kan inte heller se någon skillnad beroende på vilken dag i veckan lönen utbetalas.

Rapporten visar att en högre lön långsiktigt påverkar hälsan positivt men att det kortsiktigt kan leda till försämrad hälsa.