Fackförbundet Unionen är nu klar med sin genomgång över aktuella lönelägen för 2014 för alla som är nya på arbetsmarknaden.

De löneintervall som presenteras är de områden som är vanliga bland Unionens medlemmar, vilka till stor det utgörs av tjänstemän inom det privata näringslivet.

Löneläget för de olika yrkena anges i intervaller, och för de flesta områden är intervallen uppdelade i två åldersgrupper, 20-24 år och 25-29 år. Den senare kategorin är främst aktuell för yrken där det ställs krav på högre kunskapsnivå om verksamheten.

Det yrke vars intervall ligger i topp i den presenterade statistiken är systemutveckling, följt av bland annat apotekare, konstruktionsarbete samt bokföring och redovisning.

Unionen listar också faktorer som påverkar lönen.

Bland de faktorer som ger bättre lön finns bland annat stor efterfrågan på dina kunskaper, hög svårighetsgrad och komplexitet och sådant som att du är specialist inom ditt fackområde eller att du jobbar i en het bransch.

Sådant som påverkar negativt är bland annat begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, att arbetsuppgifterna finns inom ett avgränsat område eller att de sker efter detaljerade anvisningar eller är mindre självständiga.

Här är listan:

Teknik          
Konstruktionsarbete: Ålder: 25-29 ingångslön: 25000-31500.
Teknisk service: Ålder: 20-24 ingångslön: 20000-25000 Ålder: 25-29 ingångslön: 23500-29000.
Kvalitets- och kontrollarbeteÅlder: 20-24 ingångslön 22000-25500 ålder: 25-29 ingångslön: 23500-29000.
Produktionsteknik: Ålder:20-24 ingångslön 22000-26000 Ålder: 25-29 ingångslön: 24500-29000.

Data/IT
Systemutveckling Ålder 20-24 ingångslön 24500-28000 Ålder: 25-29 ingångslön 27000-33000.
Drift- och underhåll av system och nätverk: Ålder: 20-24 ingångslön 20000-25000 Ålder: 25-29 ingångslön: 22000-29000.
Support till användare Ålder: 20-24 ingångslön 19000-24000 Ålder: 25-29 ingångslön 20000-27500.

Ekonomi
Bokförings- och redovisningsarbete Ålder: 20-24 ingångslön 19000-25000 Ålder: 25-29 ingångslön 25500-30000.

Administration
Löne- och personaladministration Ålder: 25-29 ingångslön 23000-27500.
Material- och lageradministration Ålder: 20-24 ingångslön  19500-24000 Ålder: 25-29 ingångslön 22000-27500.

Marknadsföring/försäljning/inköp
Orderbehandling: Ålder: 20-24 ingångslön 18500-23000 Ålder: 25-29 ingångslön 21500-28500.

Försäljning Vanligt med fast lön+rörlig del beroende på försäljning. Stora variationer i total lön.

Kundservice
Helpdesk/Kundstöd: Ålder: 20-24 ingångslön18000-22500                       25-29 20000-26000.

Farmaci
Receptarie Ålder: 25-29 ingångslön 25000-27000.
Apotekstekniker Ålder: 25-29 ingångslön 20800-23300.
Apotekare Ålder: 25-29 ingångslön 27500-30000.
Apoteksassistenter Ålder: 20-24 ingångslön 17900-20700.