Birgitta Klasén har en lång karriär bakom sig. Hon startade med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en kandidatexamen i ekonomi, och en lärarexamen. Därefter arbetade hon i 19 år på IBM, däribland i ett antal chefspositioner, innan hon rekryterades till cio-posten på Telia och därefter Pharmacia & Upjohn.

I dag är hon rådgivare och sitter i styrelsen på Assa-Abloy, Avanza, Acando och IFS. Hon skriver även böcker, just nu i serien Arena för it. Den senaste heter Den digitala affärsomvandlingen, skriven tillsammans med Fredrik Runnquist och Björn Eriksson.

– Vi ligger långt framme på att använda och utveckla affärslösningar med hjälp av it i Sverige, säger hon, och framhåller tre trender som kräver hög it-kompetens:

Den första är de startupföretag som tar upp konkurrensen med de gamla storspelarna, som i fallet med Avanza och bankerna exempelvis. Den andra trenden gäller de etablerade företagen som blir utmanade och måste ställa om och skaffa kompetens för att hantera sin digitala affärsomvandling. Den tredje drivkraften är sakernas internet och it-fieringen av allt från hemelektronik till industriutrustning.

– Alla företagsledningar förstår inte de snabba teknikskiftena. Det klassiska exemplet är Facit som aldrig förstod den tekniska utvecklingen och gick i konkurs. Ett annat exempel är videobutikskedjan Blockbuster som missade videoströmningstrenden. Att de aldrig hakade på den nya teknikens möjligheter gjorde dem konkursmässiga inom några år. I dag finns det gott om goda förebilder men även ett mycket bredare utbud av utbildning, säger hon.

– Förr i tiden fick de som ville arbeta med agila utvecklingsmetoder lära sig av varandra. Utmaningen nu ligger inte bara i att förkovra sig tekniskt, utan även i att fortsätta hänga med i utvecklingen och bredda sig. Man måste både förstå tekniken runt de gamla systemen och den nya tekniken.

Svårast är kanske att få affärssidan att förstå hur de traditionella företagen ska använda den nya digitala tekniken för att inte bli omsprungna. Generellt finns det en varierande kunskap i styrelserna när det gäller it. Birgitta Klasén har erfarenhet från 20 noterade bolag.

– Det är för mycket fokus på finansiell kompetens generellt. Istället borde det finnas mer kompetens om kunder, marknader och teknik.

En programmerare på en bank som jobbar med gamla datasystem får gärna utbilda sig inom nya områden, som exempelvis agil affärsutveckling.

– De som jobbat med gamla system måste få möjlighet att utvecklas med de nya systemen. Det kan ge en korsbefruktning och ett samarbete i stället för en konkurrenssituation. En del företag outsourcar i stället och låter externa bolag ta hand om det gamla, exempelvis i lågkostnadsländer som Indien, och kan därmed frigöra sina egna resurser till att hantera det nya.

Förutom att umgås med barnbarn och resa med sin man och goda vänner, har Birgitta ytterligare böcker på gång, bland annat en ny Arenabok om it-säkerhet och risker. Hon arbetar även med en reseboksserie för barn, där temat är en farmor som tar med sitt barnbarn på resor, den senaste om Papua Nya Guinea. Hon planerar totalt sex böcker, däribland om Paris, Madagaskar och Bhutan.

– Delvis är det självupplevt eftersom jag reser mycket och hinner sakna mina barnbarn, min senaste resa var till Jordanien.

Hittills har hon varit i 97 länder och har som närliggande mål att nå 100 med inplanerade resor till Malta, Peru och Ecuador med Galapagos.

– Men jag når nog inte de 195 länder som min man hunnit med. Han har nu varit i världens alla FN-godkända länder.

Fakta

  • Marknadsteknolog: håller ihop hela digitaliseringen av marknadsavdelningen.
  • Marknadsdataanalytiker: driver exempelvis marknadsautomation och mikrokampanjer.
  • E-handelsarkitekt: etablerar bryggor mellan e-handel- och bassystem.
  • Kundinformationsanalytiker: arbetar med exempelvis erbjudanden och prismodeller
  • Affärsmodellinnovatör: värderar och vidareutvecklar affärsmodellerna.
  • Sakernas internet-analytiker: utvecklar intelligenta produkter inom såväl kundrelationer som administration.

1. Först måste företagen inventera sina kritiska kompetenser för digital affärsutveckling. Det innebär en aktiv genomgång om vad som krävs, från styrelsen och ned till teknikspecialister. Många företag, som Google och Amazon har genomfört förvärv för att få tag i nyckelkompetenser inom viktiga områden.

2. Därefter gäller det att anställa eller hyra in den kompetens som är nödvändig för att genomföra behövliga förändringar. Här gäller det att vara realistisk inför den kompetens företaget har, samt att vara öppen att söka kompetens från andra branscher, exempelvis telekom, logistik och konsumentinriktade företag. Volvo har exempelvis tagit in många telekomspecialister för att arbeta med uppkopplade bilar.

3. Parallellt med detta måste företaget arbeta med företagskulturen i digitalt hänseende. Ofta krävs nyckelspelare, som inte sällan behöver rekryteras med hjälp av personliga nätverk. Affärsutveckling kan exempelvis ske genom att man etablerar kontor på attraktiva ställen,som nära universitet eller i innovationslab i spännande miljöer.

4. Arbeta tvärfunktionellt. It-avdelningen eller andra avdelningar kan inte ensamma stå som leverantörer av digital affärsnytta, utan den måste uppstå i samarbete mellan it-folk, marknadsförare, säljavdelningar, distributionsansvariga, produktutvecklare och andra.

5. Bli individorienterad. Det gäller att bredda sig från processinriktade metoder, som lean och tqm. Samtidigt ökar detta kravet på att alla får en ökad förståelse för hur deras arbetsuppgifter är kopplade till företagets mål och strategiska styrning.