It-chefer har haft det ganska lätt de senaste åren när personalomsättningen har varit ganska låg. Men när arbetsmarknaden ökar förändras hela situationen, säger Nicholas Colisto, som är it-chef på den globala pumpleverantören Xylem.

– När jobbmarknaden blir bättre så blir it-personalen mer framåt på att söka jobb, säger han, till IDG News.

Här är de tydligaste tecknen på att personalen kommer att vilja byta jobb.

1. Nya idéer får rött ljus. Att bara tjäna pengar är inte allas livsmål. Men vissa arbetsgivare har inte mycket mer att erbjuda. Stagnation när det gäller jobbutveckling och nya projekt kan innebära att man söker sig bort.

2. Respekten öfrsvinner. Konkurrens och stress ska inte leda till dålig behandling av personalen och andra medarbetare. Respekt betyder mer än en klapp på axeln. Det handlar om att verkligen arbeta för att behålla kompetensen, inklusive formella och informella belöningssystem.

3. Otydliga karriärvägar. Att bli chef är inte för alla, men företagen måste erbjuda alternativa karriärvägar. För många innebär bristen på sådana att man känner sig som i en återvändsgränd.

4. Andra får toppjobben. Ofta finns en konkurrens mellan olika avdelningar inom företagen. Men om konkurrensen leder till att it-anställda missgynnas till fördel för andra, kan det leda till att de byter arbetsgivare.

5. Utveckling krävs - utan utbildningskonto. Ständiga krav på utveckling, men inga pengar till utveckling är något som kan dra ner motivationen. En variant är att låta personalen att utbilda sig på kvällstid, men betalt.

6. Otydlig it-vision. Företag med vaga eller motsägelesfulla mål är frustrerande arbetsmiljöer. Ofta blir följden att personalen tappar känslan av mening. Den känslan kommer av en långsam och noggrant genomförd process som innefattar ledarskap, målsättning och kulturskapande.

7. Teamarbetet fungerar inte. En svag teamkultur leder ofta till misslyckade projekt. När projekten är igång är det inte alltid så lätt att upptäcka svaga eller icke-fungerande teamkulturer. I slutändan är det chefernas ansvar att se till att kommunikationen fungerar.

8. Teknikfrågor möts med skepsis. Alla företag kan inte ständigt hoppa på alla nya trender, som sociala nätverk, spelifiering och big data. Men om företaget håller sig helt ifrån nya trender är det ett varningstecken. Då går för mycket tid och resurser åt att underhålla och hantera gamla system.

9. Avsaknad av experimentlusta. När all tid går till produktivt arbete, så saknas det viktigaste: kanaler för personlig utveckling. Google var tidiga med att låta de anställda arbeta med vad de ville en dag i veckan. Om företaget inte låter personalen göra detta går de miste om nöjet och nyttan av att lära sig arbeta med den senaste tekniken.

Fakta

Nicholas Colisto är ansvarig för Xylem globala it-strategier. Han
har även arbetat i ledande positioner inom it på Hyperion och Pepsi-Cola. Han är även författare till "The CIO Playbook: Strategies and Best Practices for IT Leaders to Deliver Value".