Deltagarna i undersökningen var mellan 16 och 29 år och över 1700 personer svarade på frågorna. De tillfrågade fick bland annat en fråga om som är viktigast när de väljer jobb. Föga förvånande svarade 60 procent av de tillfrågade att ”trevlig miljö och trevliga kollegor” var det viktigaste.

Läs mer: Det våras för it-jobben

Andra viktiga faktorer för vilket jobb man sökte var att man hittade ett arbete där man växte som människa, att man kunde vara stolt över sitt arbete och få en hög lön.

Läs mer: Därför startar svenskarna nya företag

Bland de faktorer som hamnade i botten på vad man ansåg viktig var att jobbet hade hög status, att man kunde identifiera sig med varumärket och att man fick mycket ansvar. Och enbart 27 procent av de tillfrågade ansåg att framgång i arbetslivet var viktigt för att de skulle känna sig nöjda med sina liv.

Läs ett smakprov ur undersökningen Här.