1. Konsulter blir heltidsanställda. Den allmänna ekonomin går mot en förbättring, vilket leder till en ökad benägenhet från företagen till att rekrytera egen personal. Allt fler it-anställda börjar arbeta heltid.

– Det har skett en stark trend mot att hyra in konsulter och tillfälligt anställda de senaste åren, men nu blir allt fler heltidsanställda, säger Foote.

2. Certifieringar tar fart. Att ha bevis på sina specialkunskaper blir allt viktigare.

– Marknaden för certifieringar ökar i år och har haft tillväxt sju kvartal i rad, med en ökningstakt som är oöverträffad under de senaste 16 åren.

3. It-arkitekter allt hetare. Behovet av arkitekter av alla de slag ökar i takt med att komplexiteten i it-systemen ökar. Några certifieringar som är intressanta är Open Group Master Architect, Cisco Certified Architect och AWS Certified Solutions Architect. Det gäller även arkitekter inom säkerhet, datahantering och infrastruktur.

Läs mer: 15 sätt att sabba jobbintervjun

4. Big data sackar. Lönetillväxten för experter inom big data stagnerar. Många företag har lagt stora pengar i big data, men har svårt att räkna hem investeringarna. Projekt som genererar affärsnytta förblir stekheta, men företagen kräver att projekten kravlar ur experimentstadiet.

– Många företag trodde att de skulle kunna inse kraften i big data genom att rekrytera rätt personal, men företagskulturerna i många organisationer utgör ett av de största hindren mot framgång.

5. Personalhantering blir stekhett. Allt fler företag investerar i system för hantering av personaltillgångar, hcm.

– Personalsystem är ett stort och viktigt område för många företag. Många inser hur komplext det är att hantera såväl personalen som löner, kompetenser och bonusar.

Den installerade tekniken i många företag är samtidigt föråldrad. Allt fler företag ersätter dem med exempelvis Workday och Success Factors.

6. Molnkompetensgapet minskar. Tillgången på molnkompetens är på väg att hinna ifatt efterfrågan. Ett skäl är att många arbetsgivare har reagerat på den tidigare bristen genom att utbildnings- och utvecklingssatsningar för att överbringa det tidigare gapet.

– Det tog lång tid att uppnå, men nu är den arbetsmarknaden i balans, säger Foote.

Läs mer: Vad är viktigast när ungdomar väljer jobb?

7. Efterfrågan på säkerhetsexperter ökar. År 2015 blir året då investeringarna i säkerhet börja spegla en ökad insikt hos företagen om hur farliga intrång och attacker kan bli för deras affärer.

– Cheferna tar hoten allvarligare än tidigare och erkänner att de inte har tagit rekryteringsfrågan på säkerhetssidan tillräckligt allvarligt, säger han.

8. Kvalitetskontrollanter blir allt hetare. Allt fler it-anställda behövs för att se till att program och system möter användarnas och framför allt kundernas behov.

– Vi ser en ökning både när det gäller behovet av kvalitetsexperter, liksom certifieringar och löner under 2015, säger David Foote.

Fakta

På CS Jobb hittar du hundratals lediga jobb inom affärsutveckling, it, webbutveckling och digitalt. Utöver lediga jobb hittar du även nyheter, tips och rådgivning kring karriär.

Hitta din nästa utmaning här: csjobb.se