Marie NIlsson

Företag som IBM, Apple och Google satsar stort på mångfaldsfrågor. I Sverige är det Marie Nilsson som ansvarar för IBM:s arbete med frågan. Hon är mångfaldschef för Norden och europeiskt ansvarig för HBT-frågor.

Mångfaldsarbetet har enligt henne en tydlig påverkan på affärerna, och ger ett enkelt men konkret exempel.

– För några år sedan skickade vi ett antal konsulter till en möjlig kund. Men det var bara vita män i medelåldern, säger hon.

Gruppsammansättningen ogillades av kunden som nobbade IBM i det första steget av upphandlingen.

Läs mer: Släpp ditt ego under första mötet - 7 tips för samförstånd

– Det fick oss att tänka till ordentligt om behovet av att verkligen spegla samhället och kunderna.

Globalt har IBM:s mångfaldsambitioner en lång tradition med interkulturellt samarbete. IBM:s forskare i Japan, Israel och USA samarbetade exempelvis kring utvecklingen av ett verktyg för att skanna av webbapplikationer för oupptäckta sårbarheter, som resulterade ett helt nytt säkerhetspatent.

– Helt klart är det så att den kulturella mångfalden gynnar innovationen och därmed affärerna, säger Marie Nilsson.

En intern forskningsrapport som tagits fram i samarbete med psykologiforskare stöder den tesen.

Läs mer: Sju sätt att hålla anställda nöjda och därmed behålla dem längre

Mångfaldsarbetet går ut på att se till att alla inom IBM ska ha samma möjligheter oavsett kön, eventuellafunktionsnedsättningar, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller ålder.

– Alla frågor har egna utmaningar, både internt och externt. En av de viktigaste sakerna är att prata med varandra om frågorna och att ha interna riktlinjer för hur vi ska arbeta. Vi ser också hur det blir allt mer centralt att spegla kunderna och att därför rekrytera brett.

– Det finns många. Det handlar framför allt om att höja medvetandet. Det är ett hårdare klimat i Sverige, inte minst politiskt. It-branschen ligger visserligen långt framme, men det finns ingen anledning att skönmåla. Frågan om mångfald borde ha högre prioritet än vad den faktiskt har, säger hon.

Fakta

1. Se till att ledningen pratar mångfald tydligt inför hela organisationen.
2. Sätt konkreta mål och följ upp dem. Mät det som kan mätas.
3. Tänk över hur medarbetarna motiveras och belönas. Är det nuvarande sättet verkligen det bästa?
4. Flexibilitet är viktigt för många. Det gäller speciellt kvinnor och den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden.
5. De flesta anställda har inte 8–17-jobb i en global värld. En arbetsplats där man kan anpassa när och var de anställda jobbar är ett utmärkt incitament för att öka trivseln på en arbetsplats.
6. Utbilda rekryterare och chefer i mångfald så att företaget tittar brett när det ska anställa. Ställ krav på rekryterings­företagen.
7. Utbilda chefer och medarbetare i mångfald och inkludering.
8. Låt medarbetare skapa mångfaldsnätverk som är öppna för alla.
9. Satsa på att ha mångfalds­ambassadörer och arbeta med att lyfta förebilder.

På CS Jobb hittar du hundratals lediga jobb inom affärsutveckling, it, webbutveckling och digitalt. Utöver lediga jobb hittar du även nyheter, tips och rådgivning kring karriär.

Hitta din nästa utmaning på csjobb.se