Spinddelnät
Lyckas i nätet

Hitta din personliga stil
Introverta personer bör inte försöka bli extroverta, men inte heller göra som andra introverta personer. Varje person måste hitta sin egen ansats som känns bekväm och fungerar med den egna personligheten. Försök inte vara någon du inte är. Ibland kan det vara en fördel att vara ärlig om att du tycker att det är jobbigt att interagera. Just den ärligheten kan vara ett sätt att bryta isen.

Ta ett steg i taget
Det allmänna rådet att nätverka mer via sociala medier är bra, men kan kännas jobbigt för introverta personer. Det bästa är att ta små steg istället för att tänka den hämmande tanken att man hela tiden måste ut och skriva kommentarer, dela och vara rolig. Jämför dig aldrig med personer som får 50 eller 100 likes på varje kommentar de skriver på Facebook.

Planera för interaktionen
Se inte nätverkandet som ett nödvändigt ont, utan som något som ska göras och som kan få positiva resultat. Att planera gör det också enklare att försöka jobba mot specifika mål. Sätt mål som inte är oöverstigliga, som till exempel att bli Linkedinkontakt med fem personer i den egna branschen.

Fokusera på konkreta resultat
Ta dig tid att fundera på vad du vill uppnå för resultat med olika interaktioner. Om man exempelvis går ut på jobbforum när man är för angelägen om att få ett nytt jobb kan det hämma sociala konversationer.

Hitta sätt att visa din passion 
Introverta personer har andra sätt att visa upp sitt engagemang än extroverta, så det är viktigt att hitta alternativa vägar att uttrycka vad man anser är spännande. Många introverta är väldigt bra på en-till-en-kommunikation, där det är enklare att ha kontroll på läget än i allmänna diskussioner.

Läs mer: Så odlar du dig själv och din karriär snabbare​

Använd tekniken till din fördel
Bra onlineresearch kan minska motståndet mot att nätverka, genom att man på förhand kan hitta gemensamma saker att prata om. Idag är det enklare än någonsin att skapa sajter, portfolios och bloggar för att belysa vad man har uppnått professionellt.

Ta tid för återhämtning
Att nätverka intensivt kan vara jobbigt, så det gäller att hitta tid i enrum för att ladda upp batterierna.

Återkoppla
Även om man anser att man inte har gjort ett bra intryck så är det en fördel att återkomma, med ett tack för senast eller en fråga om något annat för att ta konversationen vidare.

Lär av misstagen
Undvik perfektionistkrav. Introverta tenderar att rekapitulera sociala situationer som extroverta aldrig skulle fundera mer på. Grubblerier över misstag kan dock leda till minskade ambitioner att nätverka i framtiden. Sänk kraven och inse att ingen interagerar perfekt. Även misslyckade möten eller interaktioner ger en möjlighet att lära sig.