När företagen blir allt mer digitala krävs det chefer som kan överbrygga teknikutvecklingen med styrning av information och data.

Enligt analysföretaget Gartner så hade 17 procent av företagen världen över en digitalchef i slutet av förra året. Enligt samma källa förutspås 25 procent av företagen ha en digitalchef 2017.

Störst blir andelen digitalchefer i finanssektorn. Förklaringen är att branschen har så höga lagkrav på sig, säger Debra Logan, som är analytiker på Gartner.

Debra Logan, foto: Gartner
Debra Logan, analytiker på Gartner. Foto: Gartner.

– Digitalchefer koncentrerar sig i regel på den mer defensiva rollen som handlar om riskhantering och styrning, medan analyschefer ofta är mer offensivt inriktade på att skapa nya affärsmöjligheter utifrån data, säger Debra Logan.

För Sverige finns inga siffror, men ett stort antal digitalchefer har tillträtt i olika positioner under senare tid, exempelvis på Coop, Electrolux, Aller Media och Arla Foods. Merparten av dem arbetar affärsutvecklande.

Läs mer: Digitalcheferna blir allt fler i Europa

Mediebyrån Mindshare anställde i våras Robin Leijonhufvud som digitalchef. Hon var tidigare produkt- och teknikchef på medieinvestmentbolaget Group M.

– Mitt jobb är att leda ett digitalt team när det gäller utveckling, utbildning och kompetens samt kundstöd. Alla interna strukturer, processer och rutiner måste finnas på plats, säger hon.

Hennes digitalchefsroll handlar i hög grad om affärsutveckling och att stöda marknadsfunktionen. Hon ser inte, som Gartner förutspår, en ökande konflikt mellan digital- och andra chefer.

Robin LeijonhufvudRobin Leijonhufvud, digitalchef.

– Snarare arbetar vi som nära partner, där trenden över tiden är att vi arbetar mer strukturerat ihop, säger hon.

Läs mer: Mätbarheten ändrar allt för marknadsföraren

Den tidigare Sverigechefen Sven Törnkvist lämnade nyligen Google för att i stället bli digitalchef på Ericsson, dock inte i en renodlad roll utan med titeln vice president digital development. Jobbet innebär en hel del arbetsuppgifter som är relaterade till digitalchefsrollen.

– Google är ett fantastiskt företag. Men för min professionella utveckling är jag vid en punkt där jag vill komma närmare den strategiska nivån och omsätta mina kunskaper till affärsnytta, säger han.

På Ericsson ska han bland annat utveckla digital marknadsföring och kommunikation, under den globala marknadschefen.

– Jag kommer definitivt jobba med de affärsutvecklande aspekterna. Därför blir det centralt att bygga nära partnerskap med it- och teknikcheferna, säger han.

Fakta

Digitalcheferna, cdo-erna, ser till att datakällor och it-system i organisationen fungerar ihop. Rollen blir allt viktigare och innebär samarbete med andra chefer. Digitalchefer kan ha olika arbetuppgifter. En roll är styrningoch hantering av data, medan en annan går ut på att arbeta affärsutvecklande med kundfokuserade data.

Även om digitalcheferna antar roller som innefattar andra chefers tidigare ansvarsområden, måste de i regel arbeta närmare andra chefer, som it-cheferna.

– Digitalcheferna blir den nya auktoriteten i företagen för hantering och styrning av data, säger Dorman Bazzell, global chef för tillväxtteknik och avancerade lösningar på konsultföretaget Capgemini.

Att digitalcheferna får ökande makt kan uppfattas som ett hot mot it-cheferna.

– Vissa känner att trenden med fler digitalchefer hotar dem, medan andra betraktar dem som ett stöd, säger Dan DiFilippo, global analyschef på konsultjätten PWC.