Skrivbok med tomma sidor
Många jobbsökare missar en livsavgörande sanning. Rekryteringsanvariga vill inte veta så mycket som möjligt om jobbsökaren, utan bara få en snabbkoll för att sortera agnarna från vetet. Rekryterare läser inte jobbansökningar, utan skummar dem. En säljande kortversion är ett måste. Den ska kort och koncist berätta vad jobbsökaren vill lyfta fram, enligt den amerikanska tidningen CIO.

Skriv för en tydlig målgrupp

Att sammanfatta åratal av utbildning och erfarenhet kräver att man fokuserar på det övergripande. Skriv först allt som är viktigt och korta det sedan till en tredjedel. Många jobbsökare har problem med att fatta sig kort och samtidigt ha fokus och flyt i texten. Be en van skribent att ge dig feedback. Se till att få bort alla störande detaljer och fokusera på det väsentliga.

Balansera mellan skryt och lågmäldhet

Sammanfattningen måste visa jobbsökarens styrkor i lockande ordalag, men formuleras så att texten inte upplevs som skrytsam. En välorganiserad, faktabaserad text, med framgångar och erfarenheter som är relevanta för rekryteraren beskrivna i punktform, med hänvisning till din långa version.

Börja med en lång version

Det är sällan som man direkt får fram allt man vill säga om man försöker skriva kort från början. Istället gäller det att skriva det man vill få fram och korta ned. Se till att speciellt viktiga punkter, exempelvis chefserfarenhet, finns med långt upp i sammanfattningen.


Se svagheterna själv

Alla har luckor och svagheter i tidigare anställningar. Men handlar det om svagheter som ska tonas ned eller styrkor som ska framhävas? Har man arbetat utanför it-branschen några år kan detta vara en svaghet genom bristande teknikerfarenhet, och en styrka i form av ökad bredd- och verksamhetsförståelse.

Betona rätt referenser

Den som har bra referenser från sina anställningar bör också betona dessa långt upp i jobbansökan. Det viktiga är att välja de referenser som är mest relevanta för jobbet man söker. 

Gör intryck

Se till att presentation, språk och fakta gör intryck. Den som söker jobb som ligger på en högre chefsnivå bör med sakargument förklara varför man anser sig passa för ett mer kvalificerat jobb.

Arbeta med nyckelord

Vilka ord bör finnas med, som beskriver dina nyckelkomptenser? Fundera på hur man skulle vilja beskriva sitt personliga varumärke. Ibland är saker man har gjort tidigare mer relevanta, ibland handlar det om bredd eller djup i teknikkunskaper, social förmåga, de senaste jobben och erfarenheterna, samt vad man har uppnått.

Läs mer:
Robert fick sitt drömjobb på Google genom att lita på ”slumpen”
Utvecklare berättar: 4 hemliga skäl till att byta jobb