Darja Isaksson
Darja Isaksson.
Testet är allt annat än vetenskapligt, men ger ändå en indikation på hur het digital ledare du är eller har kapacitet att bli. Vi tog hjälp av Darja Isaksson, grundare och strateg på Ziggy Creative Colony och rådgivare i Innovationsrådet, att ge input till testet. Hon höll tidigare i år en presentation om digital mognad på ett Computer Sweden-event och ansvarar även för Berghs-utbildningen ”Excecutive digital management”.

Instruktioner:
Ge dig själv 1-10 poäng på varje fråga. 10 poäng indikerar att du ligger långt före de flesta på det som frågan handlar om, och 1 poäng indikerar det motsatta. Med andra ord, ju fler poäng du får desto mer kan du se dig själv som digital ledare. I alla fall enligt det här testet.

#1 På en skala från 1 till 10, hur mycket satsar du på att bli ännu mer relevant i arbetslivet?

Darjas kommentar: Många av oss som är födda på 60- eller 70-talet verkar tro att om man har en bra utbildning och erfarenhet så är man hemma. Så är det verkligen inte. Det gäller att hela tiden vara relevant i takt med att omvärlden förändras. På en konferens sa Rowan Trollope, chef för Ciscos Collaboration Technology Group, till cheferna i publiken: ”Ni håller på att bli irrelevanta”. Han blev inte poppis, men han hade rätt. Du kan exempelvis fråga dig själv hur mycket du verkligen optimerar ditt eller verksamhetens sätt att jobba utifrån att förbättra affären och hålla dig relevant. Gör du kanske det motsatta; optimerar din professionella utveckling utifrån synsättet att dina kolleger eller verksamheten får anpassa sig efter hur du är van att jobba? Hur bra digital ledare du är eller kommer att bli handlar till stora delar om denna skillnad i inställning.


#2 Hur benägen är du att ställa frågorna snarare än att ha svaren på dem? Svara på en skala från 1 till 10.

Darjas kommentar: Att kunna ett ämnesområde utan och innan och ha alla svaren hjälper dig inte som digital ledare. Snarare ska utgångpunkten vara: Vad är det som jag och vi som team behöver ha koll på och lära oss? Vad är det som är avgörande att förstå? Vilka processer behöver vi använda som leder till bra kvalitet? Att fokusera på att ställa rätt frågor, med andra ord. Och att följa upp att avgörande aktiviteter görs. Generella kunskaper inom tjänstedesign, utveckling och coachning, gynnar dig i rollen som digital ledare.

#3 Hur benägen är du att förstå kunderna och utveckla affären för din organisation? Svara på en skala från 1 till 10.

Darjas kommentar: Digitalt ledarskap handlar också om att du lyfter blicken och tar ansvar för verksamhetens överlevnad och utveckling, även om du på pappret ”bara” är ledare för en liten grupp. Fråga dig själv: Hur mycket anstränger jag mig i dag för att förstå hur kunderna tänker, beter sig och vad deras drivkrafter är, och hur affären funkar och kan utvecklas?

#4 Hur gärna tar du tag i problem och möjligheter när du ser dem? Svara på en skala från 1 till 10.

Darjas kommentar: Om du ser saker som inte fungerar i verksamheten, vad gör du? En bra digital ledare ser till att agera på det som är fel eller inte fungerar, även utanför det egna formella ansvarsområdet. ”Det skiter jag i, för det är inte mitt jobb” är en attityd som undergräver dina möjligheter att lyckas. Ofta har du ett större mandat än du själv tror att förändra. Det gäller även andra möjligheter. Utmärkande för bra digitala ledare är att spontant fråga sig något i stil med: ”Vilket värde har den här möjligheten?”, ”Hur kan jag visa värdet för de andra?”, ”Vad är det bästa jag kan göra för att öka fokus kring den här frågan?”.

#5 Hur gärna driver du igenom dina egna eller gruppens initiativ? Svara på en skala från 1 till 10.

Darjas kommentar: En bra digital ledare ser till att saker blir genomförda – eller har lätt för att lära sig den konsten. Vem är det som behöver ge sitt okej på det här? Det är den första frågan. Och sedan: Vad är den personens agenda? Kliv sedan in i den chefens rum. Inte för att dumpa saken på honom eller henne, utan för att säga ungefär: ”På grund av du månar om x, y och z så kommer jag att göra det här om du inte uttryckligen ber mig att låta bli”. På så sätt slipper det bli en fråga för honom eller henne att bekymra sig om. Fråga alltså inte: Vad är din syn på det här? Då blir det plötsligt en fråga som chefen behöver sätta sig in i, och då riskerar du att få ett nej. Min erfarenhet är att chefer älskar medarbetare som tar den här typen av initiativ, och det är sällan som någon behöver stoppas. Känns det här lockande för dig?

Läs mer:
Robert fick sitt drömjobb på Google genom att lita på ”slumpen”
Riskerar ditt ”egna” it-projekt gå förlorat — och in i händerna på din arbetsgivare?