Wise Group arbetar med rekrytering, personaluthyrning och personalrelaterade tjänster. Enligt Elisabeth Wohlfart som är kulturchef på Wise, gör många anställda misstag när det gäller hur de hanterar chefernas ledarskap.

– Våra undersökningar visar att uppemot 20 procent av de anställda vill byta jobb nu och 33 procent inom två år. Väldigt många vill göra det på grund av ledarskapet, säger hon.

Hela 70 procent säger att deras vantrivsel beror på deras närmaste chef. Problemet ligger ofta i förväntningar som inte matchar. De anställda förväntar sig tydliga chefer och cheferna förväntar sig initiativtagande medarbetare. Ibland finns även orealistiska förväntningar från chefen att medarbetarna ska ta ansvar för det som är chefernas uppgift, nämligen resultaten från teamet, projektet, gruppen eller avdelningen. Detta trots att chefen på förhand inte ens har informerat om vilka förväntningarna är.

– Många anställda upplever därför en otydlighet och frågar sig: ”Vad är min uppgift?”, ”Vad är målet?” och ”Hur ska jag prioritera?”, säger Elisabet Wohlfart.

Denna existensiella organisatoriska förvirring har både med bristande ledarskap och med otydliga företagskulturer att göra. Samtidigt sker förskjutningar i förväntningarna. Allt oftare är det så att medarbetare inte automatiskt erbjuds det de behöver. Att må bra på jobbet handlar mer om ens eget ansvar.

Ofta får anställda rådet att byta chef. Det kan ju vara en möjlighet för vissa, men långt ifrån alla.

– Alla byter inte arbete så ofta och om man har drömjobbet, men en demonchef, så väljer man kanske ändå att stanna kvar.

Som stressad medarbetare gäller det att acceptera att stressen ofta kommer inifrån. Stress är skapad av evolutionärt utvecklade mekanismer som handlar om att undvika fara och hot, som vi inte kommer åt på ett enkelt sätt.

Vi lever trots allt i en konstruerad värld, i ett urbant tjänstesamhälle. Vi är inte skapade för det samhällevi lever i, men kan ändå anpassa oss genom att förstå hur och varför vi reagerar på ett visst sätt och lära oss utifrån det, säger Elisabeth Wohlfart.

– Det är exempelvis otroligt viktigt att man verkligen befinner sig i ett team, exempelvis av utvecklare, som man trivs med. Småsaker som att någon ler eller att någon märker om man inte kommer jobbet, betyder mycket. Det är små saker som det handlar om – att vara del av en grupp och hur olycklig man kan bli när man känner sig utanför.

Läs mer:
Korta din jobbansökan - få rekryterarna att fastna med blicken
Robert fick sitt drömjobb på Google genom att lita på "slumpen"

Fakta

1. ... utgå från att samtliga medarbetare vill göra sitt bästa eller ta tag i problemet.

2. ... ta sig tid att se och leda medarbetarna.

3. ... arbeta med att utveckla sitt team.

4. ... leda lagom stora grupper, inte mer än elva personer.

5. ... ge medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra arbete.

6. .... ge tydliga direktiv om vad som ska göras och tydliggöra hur meningsfullt medarbetarnas arbete är.

7. ...ge feedback.

8. ... leda hela tiden, inte bara på möten eller i utvecklingssamtal.

9. ... vara ledare, inte en arbetskamrat.

10. ... ge personalen förutsättningar för stärka varandra i gruppen och se till att arbetsklimatet gör jobbet roligt.

1. Förstå chefen. Genom att sätta sig in i chefens pressade situation kan det bli enklare att förstå hans eller hennes beteende.

2. Var saklig. Resultat är alltid grunden för jobbet. Den som har ansvar för något måste ha beslutsmakt.

3. Undvik onödiga konflikter. Att eskalera en personkonflikt leder ofta till ökad stress för båda parter.

4. Stressa ned. Alla är stressade i dagens samhälle, även cheferna. Använd de metoder som finns, som mindfullness och annat, för att hantera den egna stressen.

5. Var en positiv medarbetare. Ett extremt effektivt sätt att hantera sin egen roll i en dysfunktionell organisation är en positiv attityd. Människor är i grunden samarbetsvilliga och brukar återgälda vänlighet.

Tänk på att:

1. Upplevelsen av stress sjunker med åldern.

2. Behovet av att byta arbetsplats minskar med åldern.

3. Arbetet upplevs som menings-fullare när vi blir äldre.