dator utvecklare

Det blir allt svårare att rekrytera utvecklare. I USA talar man redan om en rekryteringskris. Enligt en prognos som tidningen Infoworld rapporterar om kommer det att finnas 1,4 miljoner lediga jobb för it-specialister i USA 2020. Universiteten förväntas bara kunna utexaminera folk för en tredjedel av de jobben.

Även i Sverige ser det dystert ut. Redan i dag är det till exempel svårt att rekrytera vissa typer av utvecklare. Såvitt jag kan förstå lär det inte bli bättre de närmaste åren.

Läs mer: 7 sätt att bli en bättre programmerare

I en Gartnerrapport med den otympliga titeln ”Service Providers are Waging War Against U.S. Talent Shortage With Unconventional Methods” lyfts tre huvudsakliga sätt för att tackla rekryteringssvårigheter fram. De två första är säkert bra, men inte direkt oväntade: Samarbeten med universitet och satsningar på mångfald.

Den tredje som kallas ”otraditionella metoder” är mer intressant. Den utgår i från att det inte kommer att finnas tillräckligt med utexaminerade inom it-området. Den föreslagna lösningen är bredda rekryteringsunderlaget genom att lära sig identifiera talanger med andra metoder än de traditionella. Det kan handla om att leta efter kandidater i andra yrkesgrupper än de förväntade. Exempel på sådana är matematiker och forskare. Det kan också handla om folk inom andra avdelningar på ett företag som bidrar med produktkännedom samtidigt som de har de färdigheter som krävs för att lyckas inom it.

Läs mer: Api:er väcker blandade känslor hos utvecklare

Det här är egentligen ingen nyhet. Det fanns en tid när en väldigt stor andel av folk inom it inte hade it-bakgrunder från början och även i dag halkar folk in på bananskal. Frågan är om företag med behov av att rekrytera har satt i system att hitta de här personerna.

Gartners teori är att otraditionella metoder har större potential än de traditionella och det låter rätt logiskt tycker jag. Det borde i alla fall vara värt att prova, åtminstone i kombination med traditionella metoder för rekrytering.