Utvecklare

1. Se till att ha koll på de underliggande systemen

Det räcker inte med att kunna programmeringsspråken – det gäller att veta vad som händer längre ner i stacken också.

En av de utvecklare som IDG News talat med konstaterar att det fanns mycket som han inte kände till om datorer när han började programmera. Som hur filsystemen eller nätverket fungerade.

– Det innebar att jag inte nödvändigtvis förstod målen med en del av den programmering som jag ställdes inför.

Läs mer: Företagen sliter med att rekrytera utvecklare – men kanske letar de på fel ställen


2. Lär dig verktygen i kommandoraden

Som utvecklare arbetar du antagligen mest i en utvecklingsmiljö men det kan ändå underlätta om du vet lite om hur du kan använda kommandoraden.

En veteran med 20 år på nacken beskriver hur utvecklingsmiljön ibland kan bli allt för begränsad.

– Lär dig skalet lika väl som du vet hur du andas. Så du vet hur det går till att skriva små skript direkt i kommandoraden för att hitta filen som måste ändras eftersom produktionen inte fungerar och Joe som skrev in fel url till den okända filen är på semester på Fiji.


3. Din avbuggare är din vän

Som kodare ägnar du stor del av tiden med att leta reda på buggar. Då kan det vara värt att ta tiden att lära känna sitt felsökningsprogram ordentligt.

– Ta en extra dag eller två för att konfigurera den. Om du inte ser det väntade resultatet så avbugga det – sätt brytpunkter, gå igenom koden och särskilt kod från tredje part. Det kommer att spara dagar av frustration och dessutom lär du dig saker om kodning som du bara kan lära dig genom att gå igenom någon annans kod, säger en utvecklare inom bioinformatik.

Läs mer: Tre fällor när du leder it-projekt virtuellt


4. Lär dig att skriva tester

Att skriva tester för att kolla mindre delar av kod är också viktigt anser en del utvecklare.

– Det bästa rådet jag kan ge någon som vill lära sig programmera är att skriva bra tester och lära sig att skriva tester tidigt i processen, säger en databasutvecklare.


5. Var beredd på förändringar

Tekniken är ständigt föränderlig och det gäller självklart alla de underliggande system, språk och verktyg som utvecklare använder i sina jobb.

– Var förberedd på att lära dig en ny teknikstack ungefär vart fjärde år. God grundläggande kunskap är alltid användbar men de verktyg och den teknik du använder varje dag kommer att se helt annorlunda ut vart fjärde år, säger en mobilutvecklare.

– Du kommer aldrig att arbeta med bara en sak i bara ett projekt så vänj dig vid att hoppa från projekt till projekt och från språk och teknik till språk och tenknik.

Läs mer: 7 tips inför löneförhandlingen - så förbereder du dig bäst


6. Se till att vara en lagspelare

Nej, bilden av utvecklare som ensamvargar stämmer inte. De måste kunna arbeta med andra i team för att lyckas i sin karriär. Det är avgörande att problemen delas upp på rätt sätt i stora projekt konstaterar en teknikchef.

– Innan man försöker optimera en algoritm så fundera igenom i teamet om det inte finns ett sätt att dela upp problemet som gör varje persons uppgift enklare. Kodande är en lagsport.


7. Oroa dig inte för att koda bort ditt eget jobb

Som utvecklare ska du inte oroa dig för att bra kodning ska leda till att du gör dig själv onödig så att du blir av med jobbet. I själva verket leder det snarare till en befordran enligt samma teknikchef.

– Om du hittar det enklaste sättet att lösa ett problem och gör din kod stark och underhållsfri kommer folk ge dig mer och mer att göra. De kommer att vilja att du lär andra att göra som du.