Lena Mahlberg
En utmaning i Lena Mahlbergs chefsjobb på Pensionsmyndighetens it-avdelning är att se till att alla anställda hamnar på jobb som de trivs med.

Lena Mahlberg inledde sin karriär i it-branschen som konsult, men kom efter en del funderade fram till att hon ville vara chef och jobba med att utveckla medarbetare och organisation, vilket hon gör i dag som enhetschef för drift och infrastruktur på Pensionsmyndigheten. En utmaning i hennes jobb är att se till att varje anställd får en roll som han eller hon trivs med. Det är inte helt lätt, eftersom olika personer motiveras av olika saker.

Lena Mahlberg har kommit fram till en stor mängd olika drivkrafter. Här är 16 stycken. Kolla vilka som stämmer in på dig.

Ideologiska frågor
– På en del anställningsintervjuer märker man att kandidater lägger stor vikt vid vilka värderingar som gäller i en organisation, säger Lena Mahlberg.

Teknik
På en it-avdelning är det naturligtvis många som är genuint intresserade av teknik.

Läs mer: Åtta tips för att lyckas på jobbintervjun

Karriär
Förutom lönefrågor och prestige kan det också vara viktigt för en anställd att ha en roll som innebär att man kan göra skillnad på jobbet.

Pengar
En del människor drivs av en hög lön. Förutom att pengar är bra att ha kan en hög lön vara det ultimata tecknet på uppskattning.

Prestige
Visst kan det kännas att bra att få känna sig betydelsefull. Så känner nog de flesta, i varierande utsträckning.

Ledarskap
Vissa personer trivs när de får ta ansvar och leda arbetet för andra.

Att vara chef
Den här aspekten hänger naturligtvis ihop med ledarskap, men ibland krävs det dessutom en viss formell position för att verkligen kunna genomföra förändringar.

Att göra skillnad
Att göra skillnad på jobbet och att ha en känsla av sammanhang är viktigt för de allra flesta, oberoende av yrkesroll.

Tillgång till information
Den som inte alls önskar att vara chef eller någon annan typ av ledare kan ha ett behov av att veta vad som händer på jobbet.

Att bli klar
Att bli klar med arbetsuppgifter är en källa till tillfredsställelse. För vissa personer är det den allra viktigaste motivationsfaktorn.

Strategi
Att få vara med att besluta om inriktningen för arbetet och sedan vara med att införa de förändringar som beslutats får vissa att trivas.

Läs mer: Sju saker som retar dina följare på Twitter

Trygghet
Vissa människor behöver trygghet för att prestera, vilket kan vara lika med lugn och ro, men det kan också handla om att det finns en tillåtande attityd mot att framföra personliga åsikter, eller andra saker.

Specialisering
Att verkligen behärska ett område, även ett smalt, kan ge ett välbefinnande...

Generalisering
...men andra vill känna att de har en bred kunskap. En aspekt på generalisering är att en bred kompetens mycket väl kan ta avstamp i specialistkunskaper. Och vice versa.

Sociala aspekter
På en del företag finns det en stark kultur av att göra saker tillsammans även på fritiden. Dessutom lägger en del organisationer stor energi på sociala aktiviteter även under arbetstid.

Anonymitet
Vissa vill vara i fred och sköta sitt.