karriär chef

Unga som söker sig mot teknikutbildningar drivs inte längre av ambitionen att bli välbetalda chefer. De ställer andra och på sitt sätt mer avancerade krav än så. I första hand önskar de sig balans mellan arbete och privatliv men också en trygg anställning.

De hoppas också på att utmanas i sitt jobb och att känna att de bidrar på olika sätt – till företagets möjligheter eller till samhällsutvecklingen. Det visar en undersökning från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens initiativ Tekniksprånget.

Läs mer: Här är 16 faktorer som avgör om du trivs på jobbet

– Att 19-åringarna rankar balans och trygghet högst är mycket intressant. Tillsammans med det faktum att de gärna vill arbeta i team ställer det nya krav på många arbetsgivare. Arbetsgivarna bör kommunicera att de vill tillgodose dessa behov, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget i en kommentar.

Knappt 90 procent av de tillfrågade ungdomarna, som är under 21 år och alla gått en naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på gymnasiet, kan tänka sig att välja en högre teknisk utbildning – men samtidigt tvekar 60 procent.

Några orsaker som lyfts fram är att de är osäkra på vart utbildningen leder och att matematiken är för svår. Ändå uppger 80 procent av de tillfrågade att de har bra eller mycket bra erfarenheter av matematikundervisningen i gymnasiet.

Läs mer: Åtta tips för att lyckas på jobbintervjun

Runt en fjärdedel av de unga att de är oroliga och 90 procent av dem kan tänka sig att flytta för att få jobb.

Fakta

Så rangordnar de unga vad som är viktigast i en framtida karriär
1 Balans mellan arbete och privatliv
2 En trygg anställning 
3 Ständiga utmaningar
4 Att känna att jag bidrar till företagets verksamhet
5 Internationella möjligheter
6 Att känna att jag bidrar till samhällsutvecklingen
7 Att känna att arbetsgivaren bryr sig om och arbetar för sin omvärld
8 En hög lön
9 Att uppnå en chefsroll

Undersökningen har vänt sig till nyexaminerade gymnasieungdomar som gått ett teknik eller naturvetenskapligt gymnasieprogram och ännu inte fyllt 21 år. Cirka 1 100 ungdomar har svarat på frågorna.