Teamwork

Unga teknikintresserade är inte särskilt intresserade av att bli chefer. Men kanske blir några av dem chefer i alla fall till sist. Fast det finns skillnader mellan yngre och äldre chefer visar en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet. 
Undersökningen baseras på nästan 6 800 svar från chefer mellan 30 och 60 år det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent som forskarna gått igenom.

Det är inte drivet eller uthålligheten som skiljer de äldre från de yngre. De äldre är också lika riskvilliga och har lika mycket initiativförmåga som de yngre. Det som skiljer är vilket fokus de har enligt Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet som står bakom studien.

Från att vara karrärsmedvetna och ambitiösa blir cheferna efter hand allt mer till lagspelare som intresserar sig för att utveckla medarbetarna. Med åren börjar chefen se medarbetarna som det som är nyckeln till att nå målen – medan en yngre chef ser sig själv som den som ska skapa framgången.

Läs mer: Tror du att du fattar rationella beslut? Det gör du (troligen) inte.

– Äldre chefer utvecklar sina medarbetare bättre medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna, förklarar Trevor Archer i ett pressmeddelande.

Vilken typ av chef som är bäst för företaget låter han däremot vara osagt.

– Samtidigt som vinnarinstinkt och ambition tenderar att vara större hos yngre chefer så har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är betydligt mer för detaljstyrning. Det går alltså inte att säga huruvida en äldre eller yngre chef alltid är det bästa för ett företag.

Fakta

Typiska egenskaper hos yngre respektive äldre chefer enligt forskningsstudien:

Yngre chefer
Detaljstyrning och organisering
Driver egna initiativ
Styr och följer upp projekt och resultat
Skapar resultat genom att driva processen
Beslutsprocessen baseras på egen övertygelse
Ser sig själv som centrum för resultat
Skapar visioner och mål

Äldre chefer
Helikoptersyn och helhetsperspektiv
Ger plats till andras initiativ
Delegerar ansvar, släpper fram andra
Skapar resultat genom att värna om lagandan
Tar med andras feedback och åsikter i sin beslutsprocess
Ser medarbetarna som centrum för resultat
Skapar samarbete och team för att nå mål