kvinna man

Kombikontor som är designade efter en hög grad av grupparbete ökar risken för konflikter på arbetsplatsen. Det är enda typ av kontorsmiljö som gör män mer konfliktbenägna, trots att de generellt bråkar oftare på arbetsplatsen än kvinnor.

För kvinnor ser det annorlunda ut. Risken för att de ska råka in i arbetsplatskonflikter påverkas tydligt av vilken sorts mijö de arbetar i. Både kontor utan egna arbetsplatser, så kallade flexkontor, och kombikontor höjer risken för konflikter. Öppna kontorslandskap med minst 25 personer minskar däremot risken för kvinnornas del.

Läs mer: Äldre chefer bättre lagspelare än yngre

– Just att skillnaden mellan könen är så stor är det viktigaste vi kommit fram till i vår forskning, säger Christina Bodin Danielsson, forskare på Arkitekturskolan KTH och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

– Kvinnorna är betydligt mer känsliga för miljöpåverkan än män – både så att de påverkas positivt och negativt i högre grad.

Ska man då undvika de allra mest moderna kontorstyperna flexkontor och kombikontor? Nej, så enkelt är det inte enligt Christina Bodin Danielsson.

– Man kan fundera på varför det blir så – om man exempelvis inte har en egen plats kanske det blir mer tjafs kring det. Då krävs ett tydligt ledarskap. 
För det kan samtidigt finnas förtjänster med de nya kontorstyperna konstaterar hon.

Läs mer: Nätblyg eller introvert? – nio tips för att bli en bättre nätverkare

– Men man måste känna till de här riskerna. Arbetsplatskonflikter är ett stort problem både för de enskildas hälsa och för att det kostar mycket och sänker produktiviteten.

Fakta

Studien som forskarna precis fått publicerad heter ”The relation between office type and workplace conflict: A gender and noise perspective” och 5 229 kontorsanställda har medverkat i den. Data har hämtats från Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2010 (SLOSH). Förutom Christina Bodin Danielsson har även Lennart Bodin vid Karolinska Institutet, Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Cornelia Wulff vid Mälardalens högskola jobbat med studien.