Welcome back

Många företag har varit skeptiska till att återanställa någon som sagt upp sig. Men det är på väg att ändras visar en amerikansk undersökning bland nästan 2 000 hr-chefer, chefer och anställda från Workplace Trends och Workforce Institute på Kronos som sysslar med att effektivisera personalhantering.

Nästan hälften av hr-cheferna i undersökningen uppgav att de tidigare haft en policy mot att anställa så kallade bumeranger som studsar tillbaka till sitt gamla jobb. Men nu uppger 76 procent att deras företag är mer öppna för att anställa även tidigare medarbetare. Amerikanska CIO listar sex skäl att anställa bumerangerna.

Läs mer: Vill du bli säkerhetschef? Då måste du våga vara utmanande.

1. Högpresterande högprioriteras
85 procent av hr-cheferna uppger att de fått in ansökningar från tidigare anställda och 40 procent säger att de anställt hälften av dem som vill återvända. Över hälften av hr-cheferna och cheferna säger att de högprioriterar tidigare anställda som söker jobb hos dem om de haft högt anseende när de lämnar företaget. Det blir ett sätt att säkra att man får in kompetens.

– Det är mycket mer press på företagen att vara konkurrenskraftiga och inte riskera att förlora den talang de har, säger Dan Schawbel, grundare av Workplace trends.

2. Ingen gräddfil
Men även om du är öppen för återanställningar ska det ska inte vara någon slags gräddfil att komma tillbaka.

– Ibland kan du vilja anställa någon som inte arbetat hos dig tidigare och som har ett nytt och innovativt perspektiv och som kan komma med nya idéer, säger David Almeda, hr-chef på Kronos.

– Du måste se till att de som kommer tillbaka är personer som har en solid historik av framgång och att de kan addera värde utöver det de gjort tidigare.

3. Slipper inskolning 
Kunskapen om företagskulturen är en av de största fördelarna med att återanställa enligt undersökningen. Runt en tredjedel av hr-proffsen och cheferna ansåg att det var den största vinsten.

– Du är lättare att skola in, du är redan bekväm med kulturen och du kan vara produktiv nästan från första dagen, säger Dan Schawbel.

Läs mer: Teknikintresserade unga vill inte bli chefer

Många organisationer ser också återvändarna som välbekanta, man har koll på deras kompetens och hur de passar in. De kan dessutom ha med sig bra branschinformation om de jobbat i exempelvis en konsultroll när de varit borta.

4. Rätt budskap
Engagemang blir allt viktigare för affärerna och bumerangerna kan bidra med en boost av moralen på företaget.

– När topptalangerna slutar så blir andra anställda oroligt och undrar varför – är det uppsägningar på gång kanske, är bolaget inte stabilt... Men när de kommer tillbaka så sänder det ut budskapet att arbetsplatsen är bra, säger David Almeda.

5. Viktigt med strategi
Företag som öppnar för bumeranger bör också ha en strategi för att hålla kontakten med de bästa som slutar. Även om företagen i allt högre grad är okej med att återanställa uppger 80 procent av de anställda att deras arbetsgivare inte har någon strategi för att uppmuntra dem att återvända och 64 procent uppger att de inte verkar finnas någon strategi för att hålla kontakt när medarbetare slutar.

Läs mer: Hon har räknat ut att det finns 16 orsaker att trivas på jobbet

Samtidigt har sociala medier gjort det betydligt lättare att hålla kontakt med alumnerna konstaterar Dan Schawbel.

– Facebookgrupper, LinkedIn, nyhetsbrev och liknande är gratis eller billiga sätt att hålla kvar kontakten.

6. Börja tidigt
Men det räcker inte med en strategi bara för att ha bra kontakt med alumnerna.

– Jag vill skapa en miljö där människor inte vill sluta, men om de gör det ska vi inte bannlysa dem. Om de skapar rätt relation mellan arbetsgivare och arbetstagare, då finns ett genuint intresse, respekt, tillit och transparens som gör att det är troligare att de faktiskt kommer tillbaka en vacker dag, säger David Almeda.