Säkerhetsanalytiker

Äntligen har du kallats till intervju till ditt drömjobb som it-säkerhetsanalytiker. Nu är det dags att fundera på hur du ska briljera och få den tilltänkta arbetsgivaren att se hur bra du är. CSO Online har lyft fram fyra frågor som ofta ställs och tips på hur du ska tänka när du svarar.

1. Kan du hälpa oss att förstå en säkerhetsfråga som ett företag som vårt bör oroa oss för? 
Tänk på att företag vill att it-säkerhetsanalytiker ska vara proaktiva och identifiera potentiella sårbarheter innan något allvarligt hänt. Frågan ställs för att få en bild av hur du hanterar riskbedömningar och säkerhetsgranskningar. Se till att få med tydliga exempel på aktuella sårbarheter och hur de bäst förhindras i ditt svar och visa hur det kopplas just till det företag du är på intervju hos.

Läs också: Han är specialist på att etablera utländska företag. ”Det är byggandet som är tjusningen.”

2. Hur håller du dig à jour med säkerhetslandskapet? 
Eftersom det ständigt dyker upp nya sårbaheter, hot och attacker så måste man se till att vara uppdaterad om trender, utveckling och även lagstiftning och därför är det viktigt att se hur du tänkt att hålla jämna steg med utvecklingen. Det är här du har chansen att nämna intressanta bloggar, sajter och nyhetsbrev som du läser och att lyfta fram olika certifieringar du har eller som du håller på med.

3. Beskriv ett scenario där du upptäckt en säkerhetsrisk. Hur gjorde du för att identifiera den och vilka processer såg du till att få på plats? 
Det räcker inte bara med att se säkerhetsriskerna utan också att ta tag i dem. Den som intervjuar dig vill få en bild av hur du kommer fram till en lösning men också en känsla för hur ditt track record ser ut. De hoppas hitta någon som ligger steget före och avvärjer riskerna innan de blir till problem. Se därför till att vara detaljerad när du beskriver hur du upptäckte sårbarheten, beskriv sedan hur du gjorde för att åtgärda den och avrför och hur du kom fram till det beslutet.

Läs också: Han välkomnar att robotarna tar över jobben – då kan vi jobba mindre

4. Vad är du stoltast över att ha åstadkommit på it-säkerhetsområdet? 
Har du stoppat en stor attack eller sett till att inte massa data läckt ut? Här är ditt tillfälle att skryta över sådant du lyckats med. Beskriv skeendet steg för steg från det att du såg sårbarheten till vad du gjorde för att förhindra den och vilka åtgärder du satte in för att se till att ingenting liknande skulle hända i framtiden. Svaret på den här frågan kommer att visa din analytiska förmåga, hur bra du är som problemlösare och hur gott omdöme du har. Det är dessutom ett bra tillfälle att visa hur engagerad du är.