Samtidigt tycker han att utvecklingen på robotområdet generellt har stannat av.

– Jag tycker vi stått still i fem, sex år men vet inte riktigt varför. Men för vår egen del är vårt nästa steg att utveckla interaktionen mellan människor och maskiner och att få maskinerna att berätta mer för oss genom m2m.

Läs också: Han välkomnar att robotarna tar över jobben – då kan vi jobba mindre

Enligt studien tappade robotanvändningen i Sverige fart mellan åren 1993 och 2007 – även om vi fortfarande låg bra till jämfört med andra länder. Tyskland är överlägset i topp när det gäller att använda robotar i industrin.

Hur ser det då ut i dag – studien tar ju slut 2007? 
– Det vet vi inte. Fast vi kan se i vårt material att robotmarknaden dippade när finanskrisen kom men återhämtade sig rätt snabbt. 

industrirobotar
Diagrammet visar robottäthet per bransch, 1993 och 2007. Källa: SNS Analys

Jämfört med andra innovationer har robotiseringen redan ökat produktiviteten avsevärt med runt 0,4 procentenheter i genomsnitt i de studerade länderna. Det motsvarar mer än en tiondel av den totala BNP-tillväxten och mer än en sjättedel av arbetsproduktiviten.

Det ligger lite högre än vad ångmaskinen lyckades åstadkomma under tio år. Men den exploderande it-användningen mellan 1995 och 2005 stod för en nästan dubbelt så stor produktivitetsökning.

Samtidigt ligger robotiseringen av samhället i stort bara i startgroparna. Hittills är det framför allt i industrin som vi sett robotar men nu börjar utvecklingen gå mot att ta fram robotar för tjänstesektorn – inte minst inom vården.

Här kan du lyssna på seminariet om robotekonomin.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning