robot

Världen står inför omfattande förändringar och arbetsmarknaden är inget undantag. Och två av orsakerna är robotar och artificiell intelligens. I morgon inleder World economic forum sin årliga konferens i schweiziska skidorten Davos. Och hur vi ska sysselsätta oss och arbeta framtiden är en av frågorna som står på agendan.

En ny analys som släpptes i samband med konferensen visar att sju miljoner arbetstillfällen försvinner under kommande fem åren. Förlusten vägs visserligen upp av att det också skapas två miljoner jobb – men det väger fortfarande inte jämt i vågskålarna.

Läs också: Om tjugo år har robotarna tagit hälften av våra jobb

De 15 länder som ingår i undersökningen står i dag för ungefär 65 procent av världens totala arbetskraft och tillhörs världens ledande ekonomier.

Rapportförfattarna skriver att vi står inför en fjärde industriell revolution. Utvecklingen inom genetik, artificiell intelligens, robotik, bio- och nanoteknik har påverkat arbetsmarknaden. Den har lagt grunden för smart teknik i våra hem och delningsekonomin. Tillsammans med socioekonomiska- geopolitiska- och demografiska förändringar rubbar arbetsmarknadens strukturer.

Två tredjedelar av de jobbtillfällen som beräknas att försvinna är kontors- och administrativa tjänster. Och kvinnor ser ut att bli de stora förlorarna då de i högre utsträckning jobbar i branscher där gamla arbetsuppgifter inte ersätts av nya. Traditionellt manliga yrken däremot, där kommer det skapas ett nytt jobb på var tredje förlorat arbetsfälle, skriver Reuters.

Alla branscher kommer att drabbas, men i olika grad. Hälso- och sjukvård tros vara ett område som kommer påverkas stort. Samtidigt kommer det att skapas nya arbetstillfällen inom andra områden och det finns en ökad efterfrågan inom yrken som dataanalys. Mest jobb tros skapas inom it.

Bland några av de områden som branschföreträdare tror främst driver utvecklingen återfinns mobilt internet och molnteknik, framsteg inom big data och kraftigare datorer. Där finns de faktorer som har omedelbara effekter. På sikt tros maskininlärning och artificiellt intelligens spela en allt större roll.

Läs också: Om tjugo år har robotarna tagit hälften av våra jobb

Men även trender utanför teknikens värld spelar in, såsom hur vi jobbar, en allt större medelklass, klimatförändringar och förändringar i vår konsumtion.

Slutsatserna bekräftar det som många forskare redan varnat för. Och de belyser de utmaningar som modern teknik ställer upp för företagen och de anställda när fler arbetsuppgifter automatiseras inom allt från tillverkningsindustrin till hälso-och sjukvård.

World economic forum inleds i morgon och pågår fram till den 23 januari.