lön

It-branschen har ofta målats ut som glassig och överbetald. Idag hamnar branschen förvisso helt okej till när branscher ska jämföras, men den närmar sig mellanmjölkens land. It är dock fortfarande en lite lyxigare variant av mellanmjölk. I alla fall om man tittar på den totala medianlönen oavsett nivå.

Den kategorin är en sammanvägning av medianlönerna för företagsledare, högre chef, mellanchef, första linjens chef och specialist. Och det är just jämnheten som sticker ut för den något luddiga kategorin Data-, konsultverksamhet och bevakning. Hela tiden på den övre halvan, men inga nivåer som sticker ut i någon högre grad.

Läs också: Skippa flosklerna under intervjun om du vill få jobbet

Av 32 branscher hamnar Data-, konsultverksamhet och bevakning på en sjundeplats med en total medianlön på 46 500 kronor per månad. Det är en bra bit ifrån tronen där Bank, finans och försäkring ståtar med 61 000 kronor i medianlön.

När det gäller it-chefer så ligger de bra till om man tittar på statistiken över chefsbefattning. Kategorin it-direktör, med medianlönen 81 500 kronor i månaden, hamnar på åttonde plats, strax under ekonomidirektör. Men it-cheferna har en bra bit upp till medianlönen för finansdirektörer, som toppar listan med en medianlön på 110 797 kronor.

Läs också: Ögon, händer, hållning – håll ordning på kroppen under jobbintervjun

Det här är nionde året i rad som organisationen Ledarna presenterar statistik över chefslöner i olika branscher. Materialet är insamlat under oktober och november, och det är 2015 års lönenivå som redovisas. Över 300 olika chefsbefattningar ingår och i lönebegreppet ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner. Totalt har 33 337 individuppgifter samlats in.

Hela rapporten kan du läsa här.

Fakta

Bank, finans och försäkring 61 000
Grafisk industri, media och förlagsverksamhet 53 454
Partihandel 54 341
Läkemedelsindustri 50 000
Utbildning och forskning 48 000
El- och optiktillverkning 47 000
Data-, konsultverksamhet och bevakning 46 500
Fastighetsförvaltning 46 300
Gruvor och mineralutvinning 46 000
Kemisk-, plats- och oljeindustri 46 000