8. Bli säker

Att det blir allt viktigare med säkerhet är ingen hemlighet. En anledning är att satsningar på molnteknik ger upphov till nya säkerhetsutmaningar.

Traditionellt har utvecklare vidarebefordrat säkerhetsfrågor till dedicerade experter, nu ställs det ökade krav på att bygga applikationer med säker kod. Det är ett behov som ökar.

9. Tänk mobilt

Mobilutvecklare är efterfrågade, men det handlar inte bara om tekniska aspekter:

– Att skriva koden är bara det första steget. Att kunna promota sina mobilappar och kunna hitta och behålla kunder är de största framgångsfaktorerna, säger Andrey Akselrod på Smartling.

Mobilutveckling har nått en ny mognadsfas, vilket innebär att nya utmaningar växer fram:

– Hur får man in data i rätt format, i rätt mängder och tillräckligt snabbt till apparna? Det är en viktigare fråga än att bara skapa apparna, säger Jeff Haynie, vd på Appcelerator.

Läs också: Här är de 10 hetaste it-kompetenserna 2016

– Mobilappar som har få användare till en början kan snabbt bli enormt populära, vilket ställer höga krav på infrastrukturen. Serverdelarna måste utformas så att de skalar bra. Utvecklare måste bekanta sig med Amazons, Microsofts och Googles moln, säger Bryan Reinero på MongoDB.

– Mobilutvecklare med erfarenhet av användargränssnitt är efterfrågade. Det är en konkurrensfördel för utvecklare att kunna samarbeta med specialister inom användargränssnitt och användarupplevelser, säger Jason Hayman, ansvarig för marknadsundersökningar på Teksystems.

10. Till molnet

Det kommer inte som en överraskning att det är stor efterfrågan på utvecklare med erfarenhet av Amazons molnplattform och Microsofts Azure.

– Amazon är det överlägset största molnföretaget, så det gäller att ha koll på deras mest avancerade tjänster som API Gateway, Lambda och contaInertjänster, säger Nic Benders, chefsarkitekt på New Relic.

– Framgång i molnet är att ha fått i gång infrastruktur som är säker och som övervakas och administreras på rätt sätt. Dålig administration av molnlösningar kan tillintetgöra fördelar med molnsatsningar, säger Bryan Reinero på MongoDB.

11. Koppla upp dig på IoT

Nu börjar intresset för internet of things att medföra rekryteringar. Och det gäller inte bara utvecklare av inbäddade system.

– Du klarar dig till och med med Javascript. Nya protokoll och enkla enheter öppnar många nya möjligheter, Hossein Rahnama på Flybit.

– Vårdutrustning och molnet växer ihop. Exempel på det är enheter som bärs av patienter som vårdas i hemmet. Insamling och sammanställning av data blir viktigt för att använda dem, till exempel med robusta, ej relationella databaser och analysverktyg, säger Bryan Reinero på MongoDB.

Läs också: Därför gör Apples nya språk succé bland utvecklarna

12. Lär dig kommunicera

Finns det inga ”mjukare” kompetensområden som är viktiga? Jo, till exempel att kunna kommunicera i olika sammanhang, med olika personer.

– Det är viktigt att kunna hantera kunder, speciellt att kunna framhäva de lösningar som ger mest värde åt kunderna. Det är viktigt att kunna utbilda kunderna om hur mjukvara fungera, Greg Sterndale på Promptworks.

– Eftersom it-säkerhet och integritetsfrågor blir allt viktigare för företagsstyrelser måste tekniska experter kunna presentera sitt arbete på ett lättbegripligt sätt, säger Candace Murphy, ansvarig för rekrytering på Addison Group.

13. Bidra på alla sätt

En utvecklare kan vara värdefull även utan att ha den bästa tekniska kompetensen.

– Vid flera tillfällen har jag hört omdömen om att utvecklare som kanske inte är de skickligast i sina team ändå är bland de mest värdefulla tack vare sina attityder. Det är viktigt att vilja bidra till teamet och hjälpa sina kollegor, att bidra med idéer och insatser för att förbättra både produkter och kultur, säger Mark Stagno på Winterwyman Search.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning