utvecklare

Man kan alltid hoppas att alla anställda på ett företag fungerar bra med företagets kultur, men det är knappast troligt, speciellt inte när det gäller utvecklare. Om man vill ha kreativa utvecklare gäller det att behandla dem som sådana, med vissa friheter, samtidigt som det är viktigt att alla anpassar sig till vissa strukturer och processer.

Amerikanska CIO har med hjälp av Kevin Wolf som är affärsutvecklingschef på QA Symphony identifierat de fem vanligaste typerna av utvecklare och ger tips om hur man kan hantera dem som chef.

Agila anarkisten

Agila metoder är i dag vardagsmat för att hantera utvecklingsprojekt. Men det är inte alltid alla utvecklare är med på noterna, vissa föredrar att jobba i kaos i stället.

Lösningen: Sätt hårt mot hårt. Sätt stopp för snacket om att agilt arbete är synonymt med att vara lat. Men tillåt en viss grad av självständighet i arbetet.

Den senfärdige

Vissa människor är bara sena med att leverera de sista delarna av en arbetsinsats. Om det är frågan om utvecklare innebär det försenade leveranser. Om inte upprepade påstötningar leder till förbättring kan man anta att problemet finns i bristande respekt för gemensamma arbetsuppgifter, snarare än svårigheter med tidsuppskattningar och planering.

Läs också: Här är it-jobben du aldrig hört talas om – som blir glödheta imorgon

Lösningen: Den här typen av utvecklare behöver ofta mer struktur och hjälp med organisation och tidsplanering. Det kanske räcker med att introducera projekthanteringsverktyg. Så länge inte en person struntar i att han, eller hon, ofta är sen med uppgifter så kan det räcka med lite övervakning och rådgivning.

Mötesmissaren

Visst kan man bli utbränd av för många möten och känna att de inte ger något. I värsta fall är det så illa att folk helt enkelt struntar i möten. Utvecklare som struntar i retrospektiv, scrummöten och liknande hamnar till slut utanför loopen i ett projekt.

Lösningen: Till att börja med, ta en ordentlig funderare på vilka möten som verkligen behövs och vilka personer som behöver vara med på de mötena. Försök ersätta vissa mindre möten med andra lösningar, till exempel chattsessioner och visuella statusuppdateringar. Då slipper utvecklarna känna att de ständigt blir avbrutna i sina arbetsuppgifter.

Tysta skeptikern

Det är inte troligt att alla i ett team är med på noterna vad gäller alla idéer och beslut i alla projekt. Det gör att det kan vara svårt att bygga en teamkänsla och det blir extra svårt om någon som är skeptisk håller inne med det. Personen säger inget, men visar på andra sätt att han eller hon inte håller med om de beslut som fattas.

Läs också: 13 färdigheter som är ett måste för en topputvecklare

Lösningen: Den allra enklaste lösningen kan vara att helt enkelt ge utrymme för alla att uttrycka sina åsikter i andra forum än i stora möten. En annan lösning kan vara att dela ut bonusar för hela teamet, i stället till individer, för att på så sätt få med sig de som är motiverade av pengar.

Den som mäter allt

Den här personen är antagligen motsatsen till den senfärdige. Vissa gillar att mäta saker, att fundera på organisation och att styra i detalj. Men ibland kan man ha för mycket data och ibland kan den som styr över delar av projekt utöka sin maktsfär till hela projekt och team. Det gör man till exempel genom att ständigt skapa nya kalkylark med hjälp av nya data.

Lösningen: Minimera antalet mätetal som skickas runt till alla, begränsa dem till de allra viktigaste. Ta hjälp av en extern konsult om det behövs för att avgöra vilka mätetal som är viktiga.