1 Sätta ihop teamen på måfå

Ett välfungerande team är inte något som kommer till av en slump. Att kasta ihop ett antal personer på måfå skulle hypotetiskt sett kunna fungera. Men för att vara säker på att lyckas gäller det att förstå hur komponenterna i ett team fungerar och hur du får till dem.

– Riktigt bra team är, enligt vad vi funnit, riktigt bra på att ha öppna, ärliga och transparenta samtal om sitt jobb, sina framsteg, sina misstag och sina framgångar – det handlar om trygghet och tillit, säger Mario Moussa, professor på The Wharton School of Executive Education. 
Om inte den grunden finns kommer din laguppställning inte att fungera oavsett hur många stjärnor du placerar i samma rum.

Läs också: Så hanterar du besvikelsen när du inte får drömjobbet

2 Överskatta abstrakta mål

Högt satta mål som ”att förändra världen” kan vara en bra och inspirerande drivkraft och få teamet att känna sig mer meningsfullt. Men det är viktigt att också få med de mindre, personliga, perspektiven.

– När team överskattar vikten av att ha en inspirerande vision när de sätter sina mål, riskerar de att inte bry sig tillräckligt om att se till att de personliga prioriteringarna rimmar med de stora målen. Om medlemmerna inte förstår vad de ska få ut av det personligen kan det vara svårt för dem att arbeta engagerat mot teamets mål, säger han.

Se alltså till att både ha stora, gemensamma mål och små, personliga, för att teamet ska prestera så bra som möjligt.

3. Underskattar strukturen

Att bara plocka in ett antal stjärnor i en grupp garanterar inte framgång, som sagt. Fundera i stället på vilka roller som behövs och välj personerna med omsorg. Väl strukturerade team slår nästan alltid team som satts ihop baserat på talang, kompetens eller IQ, konstaterar Mario Moussa. Ta därför tid på dig att verkligen hitta den struktur och de roller som krävs i teamet.

4. Regler, regler, regler

Det finns en tendens att team gärna vill skapa planer för varje tänkbar, och oförutsebar, situation visar Mario Moussas och hans kollegers forskning. Men det tar energi och styr bort från den uppgift som man är satt att göra. Dessutom försämrar det människors förmåga att arbeta ihop.

I stället bör man fokusera på de få regler som kan ha störst inverkan på teamets kultur och prestation – nämligen de som avgör ”hur, varför och när” när det gäller informationsutbyte, beslutsfattande och konfliktlösning. Släpp resten.

5 Strunta i reflektionen

Det finns en felaktig föreställning att den som är framgångsrik inte behöver fundera kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra och hur bristerna ska åtgärdas. Reflektion är en nödvändighet oavsett om det går bra eller dåligt. Att ta sig tid för kollar, statusrapporter och öppna samtal är en nyckel till ett gott lagarbete enligt Mario Moussa.

– Över tid kan dina framsteg, dina prioriteringar och ditt engagemang förändras. Därför är det så viktigt att ha regelbundna avstämningar för att på nytt bekräfta målen, statusen och utvecklingen framåt. Det behöver inte ta en hel dag, ett par minuter då och då eller ett ståuppmöte i veckan räcker bra, säger han.

Läs också: Vill du få jobb som cio? Var beredd att tänka som som en vd.

6 Köra på karisma

Lagarbete fungerar riktigt bra när alla är eniga om syfte, mål och strategi. Det räcker inte med att skapa förändring eller motivera team enbart genom viljestyrka och karisma. Det är avgörande att du kommunicerar varför projektet är viktigt och hur teamen bäst kan bidra till att nå de gemensamma målen.

– Du måste sälja in det så att teamen verkligen följer med. Dagens arbetsplatser är plattare, med färre hierarkier, det går fortare, är mer rörliga och mer projektbaserade. Det gör det ännu viktigare att få teamarbetet att fungera som det ska, säger Mario Moussa.