Åtminstone om man går efter den undersökning som CS amerikanska systersajt Computerworld genomfört bland it-chefer i USA. Där har de bland annat fått fram vilka kompetenser som ligger bäst till för en bra löneutveckling.

Läs också: 7 tips inför löneförhandlingen - så förbereder du dig bäst

Topp 10-listan är som följer:

  1. Affärssystem. Det här handlar inte bara om att kunna hantera ett program, utan också om att hantera verksamheten och förstå hur tekniken kan underlätta detta. En affärssystemexpert behöver ha kompetens och karaktär att förklara för sina chefer vad som fungerar och vad som inte fungerar i verksamheten, hur man kan förbättra och hur tekniken kan hjälpa till. Det är egenskaper som företag är villiga att betala mycket för.
  2. Molnet. Att flytta system och program till molnet är högsta prioritet för storföretagen. Då allt fler företag gör allt mer i molnet ökar konkurrensen på folk som har erfarenhet av molnet – och detta driver i sin tur upp lönerna.
  3. Säkerhet. Det här är ingen skräll: Säkerhet är en av de mest efterfrågade kompetenserna. En fjärdedel av de tillfrågade it-cheferna i undersökningen som säger att de ska anställa vill göra det inom just säkerhet. Bra läge för experter inom området att få upp lönen.
  4. Webbdesign och webbutveckling. Företag fortsätter investera i sina webbsajter, och behöver fortsatt kompetenta webbdesigners och utvecklare. Jobbsökare med dessa specialiteter, särskilt om de är inriktade på java och .net, råder det stor efterfrågan på – även om de bara har några års erfarenhet.
  5. Beslutsstöd. Fler och fler företag använder de stora datamängderna som beslutsunderlag – det är en bred utveckling inom både privat näringsliv och på myndigheter – och skapar ett stort behov av beslutsstödsspecialister.
  6. Nätverk. Experter inom nätverk har länge varit eftertraktade, och fortsätter vara så. Löneutvecklingen blir därefter. Det gäller framför allt personer med särskilda Cisco-certifieringar, och de med stort kunnande inom brandväggar och säkerhet.
  7. Programutveckling. Här spelar bland annat e-handeln in. Att allt fler företag satsar på sina e-handelssystem innebär att det inte bara behövs människor som kan leverera backend-mjukvara utan också de som kan hjälpa till med verksamheten och programmen som frontar kunderna. Detta är företagen villiga att betala bra för, uppger it-cheferna i undersökningen.
  8. Datacenter. Detta går hand i hand med att många företag rör sig mot privata moln, och då behöver personer som kan sköta datacenters som stödjer detta. Även leverantörer som säljer molntjänster behöver proffs till sina datacenter. Ännu en faktor som driver på efterfrågan på de här kompetenserna är alla streamingtjänster.
  9. Generalister. Kanske en lite förvånande kategori på en topplista – men det faktum att små och medelstora företag behöver folk som är kapabla att utföra en räcka olika it-tjänster gör att efterfrågan på generalister ökar. Nästan 20 procent av it-cheferna som planerar att anställa uppger faktiskt att de vill ha personer med en generell it-kompetens.
  10. Helpdesk / Support. Med företag som använder ett växande antal komplexa system och enheter så finns det ett behov av den klassiska it-supporten. Och bland de it-chefer som ska nyanställa hamnar faktiskt supportpersonal på en andraplats över vad de letar efter.