38 procent av it- och teknikstudenterna tycker inte att deras utbildning uppfyller de krav som arbetsmarknaden ställer. Detta kan förklaras med att en lika stor del av studenterna menar att skolan har ett dåligt eller till och med mycket dåligt samarbete med näringslivet. Det visar undersökningen Högskolebarometern, som bemanningsföretaget Academic Work har genomfört.

Trots kritiken mot utbildningarna är det första gången sedan mätningarna startade för tre år sedan som en majoritet tror att det kommer att vara lätt att få jobb efter examen. I takt med att konjunkturen blivit allt bättre har studenternas framtidstro vad gäller jobben ökat.

Mer än hälften av studenterna inom it och teknik, 55 procent, siktar på en chefposition inom arbetslivet. Det är fler än för genomsnittsstudenten i undersökningen. En stor majoritet av studenterna, 85 procent, är villiga att arbeta övertid på sitt första jobb.

Undersökningen visar också på att 47 procent av studenterna anser att 24 000 till 27 000 kronor i månaden är en lägsta acceptabel ingångslön. Kvinnliga studenter har emellertid lägre lönekrav, då 50 procent av kvinnorna kan tänka sig en ingångslön på mindre än 23 000 kronor i månaden.

Få av studenterna har någon större tilltro till arbetsförmedlingen. När it- och teknikstudenterna fått sätta betyg på de organisationer som de kommit i kontakt med under sin utbildning hamnar arbetsförmedlingen i botten med ett betyg på 1,8 på en femgradig skala.

812 it- och teknikstudenter har deltagit i undersökningen.