Den första löneförhandlingen är en av de allra viktigaste i yrkeskarriären. För den som kommer in på fel nivå kan det ta lång tid innan hon eller han når en marknadsmässig lön.

– Man måste ta för sig och visa konkret vad man kan för att påverka ingångslönen, säger Sara Johansson, studerandeombudsman på Sif. Visa att du kan branschen. Överhuvudtaget är det bra att lyfta fram alla specifika och relevanta kunskaper du har.

Ingångslönen för en systemvetare i privat sektor låg år 2005 på 21 500 kronor enligt fackförbundens statistik. Civilingenjörer och högskoleingenjörer i datateknik hade en ingångslön på ungefär 25 000 kronor respektive 22 000 kronor. Som alltid ligger storstäderna över resten av landet, med Stockholm i topp. Den statliga och kommunala sektorn låg i snitt 1 500 kronor lägre än den privata.

De kvinnliga systemvetarna fick i genomsnitt 1 000 kronor mindre än männen i lönekuvertet förra året. Det visar Juseks arbetsmarknadsundersökning för år 2006. Och de som förhandlade om sin första lön fick i snitt 1 500 kronor mer än de som inte förhandlade.

– Det är lätt hänt att man bara accepterar ett bud, säger Camilla Björkman, studentombudsman på Jusek. Men man ska alltid förhandla. Se det som att du marknadsför dig själv hela vägen in i mål.

Johan Bringle jobbar som studentombudsman på CF. Han pekar på vikten av att inte bara fokusera på sin tekniska kompetens i en löneförhandling.

– Självklart ska du visa att du har den kompetens som företaget efterfrågar, säger han. Men bena också ut vilka personliga egenskaper som krävs för tjänsten och visa att du har dem. Det är också bra att hålla isär utbildningen och ex-jobbet. Utbildningen visar vilka teoretiska kunskaper du har och ex-jobbet visar att du kan använda dem.

Generellt sett stiger inte ingångslöner lika snabbt som övriga löner, även om de också påverkas av konjunkturläget.

Enligt CFs prognoser hamnar årets ingångslöner ungefär 1 000 kronor över 2005 års nivå. Löneökningen för de civilingenjörer och högskoleingenjörer i datateknik som tog examen år 2000 har i genomsnitt varit 35 procent sedan dess.

Det innebär att deras lön förra året i snitt var 33 500 kronor i månaden. Systemvetarnas snittlön förra året låg på mellan 29 600 kronor och 35 000 kronor beroende på var i landet de jobbade.

Det kan vara klokt att försöka förhandla till sig en översyn av lönen redan efter ett halvår. Då vet man mer exakt vilka uppgifter jobbet innefattar och var de andra på företaget ligger lönemässigt.

– Innan du sätter dig i ditt första lönesamtal med din chef så fundera på vad du har åstadkommit och vilka förväntningar chefen hade, säger Sara Johansson. Har du lyckats överprestera förväntningarna har du bra argument för ett lönelyft.

Fakta

Var förberedd: Ta reda på vilken personlighet och vilka kompetenser som företaget värdesätter. Försök få tag på lönestatistik från branschen och företagets lönepolicy.

Fråga facket: Fackförbunden kan hjälpa till med statistik och med argument för att lyckas bra i en förhandling.
Egna argument: Hitta dina egna argument, vässa dem och gör dem helt vattensäkra. Arbetsgivaren ska aldrig tveka om att du har den kompetens de är på jakt efter.

Ange aldrig löneanspråk i ansökan: Är det för högt riskerar du att bli bortsållad från början och är det för lågt är det svårt att förhandla upp i ett senare skede. Ber företaget om löneanspråk i ansökan så visa att du har uppmärksammat det genom att kommentera att du gärna diskuterar lön när du vet mer om jobbet. Ju längre in i processen du kommit desto bättre blir förhandlingsläget.

Sätt upp mål: Tänk igenom vilken lön du är nöjd med och vilken lön som är den lägsta du kan acceptera. Låt arbetsgivaren lägga första budet. Istället för att bara lägga ett bud, börja med att resonera kring varför du är värd en viss lön. Lyft upp kompetenser, erfarenheter och egenskaper du har och låt dem motivera vad du är värd.

Lägg dig högt: Lägg ditt bud över den nivå du är nöjd med, det ska alltid finnas ett förhandlingsutrymme. Har du kommit så långt som till lönediskussion ska det mycket till för att du ska avvisas på grund av ett för högt lönebud.