Många arbetssökande ser fortfarande platsannonser och rekryteringsföretag som de enda vägarna till ett nytt jobb. Trots allt prat om jobb via kontakter.

Därför har Carola Forssell, vd på utbildningsföretaget Goda råd, skrivit en bok med titeln ”För dig som tröttnat på att söka jobb som alla andra”. Den ger tips om hur man tar direktkontakt med presumtiva arbetsgivare.

I jobbsökarböcker är direktkontakten ett av många sätt, men Carola Forssell tar det ett steg längre och hävdar att det är ett måste för att verkligen få jobbet man vill ha och trivs med.

– Det finns en stor arbetsmarknad som är extremt outnyttjad, som inte finns ute i annonsform. Men då måste man få ändan ur vagnen och ta kontakt. Även om det är svårt och även om man har fått många nej.

Man måste ta inititativet i jobbsökarprocessen, vare sig man vill byta arbetsuppgifter eller söka jobb hos en ny arbetsgivare, anser hon.


Vänta inte. Många är passiva och låter arbetsgivarna styra karriären, anser Carola Forssell som skrivit en bok om att söka jobb.

– Ta tillbaka initiativet från arbetsgivarna! Många är väldigt passiva idag och låter chefer och arbetsgivare välja arbetsuppgifter och karriär åt dem. De blir utvalda och utplockade till vissa positioner och jobb i stället för att välja själva.

Många tackar ja utan att reflektera, konstaterar Carola Forssell. De blir glada för att ha blivit utvalda. För vissa är det till och med det enda sättet att byta jobb eller arbetsupgifter.

– Det är särskilt vanligt bland dem som är riktigt duktiga, it-specialister till exempel. En del tycker att det gränsar till förnedrande att behöva söka jobb.

Den som bara tar de chanser han eller hon får begränsar sin karriär avsevärt, anser hon.

– Att lägga sin egen lycka i någon annans händer på det sättet är att spela ganska högt med sin karriär. Tar man i stället själv initiativet ökar chansen att hitta drömjobbet, att hamna på rätt plats och få göra det man själv tycker om.

Hennes råd till den som är ute efter ett nytt jobb är att koncentrera sig på vad som efterfrågas mer än på sin egen kompetens.

– En organisation har ofta latenta behov som inte har kommit fram till personalchefen än. Eller så prioriterar man ner rekrytering av olika skäl, till exempel för att man inte tycker sig hinna med det.

Ibland är inte ens arbetsgivaren medveten om sitt behov av kompetens. De kanske inte har översatt sina problem till en lösning och insett vad de behöver, konstaterar hon.

Även om ett företag inte aktivt söker efter folk finns det skäl att ta kontakt.

– Utgå från ditt roligaste uppdrag och fundera på vilka problem du löste där. Välj sedan ut arbetsgivare som du tror har liknande problem och kontakta dem. Att det är du själv som väljer ökar motivationen att söka jobb och det gör att du lägger din energi i rätt riktning.

Fakta

Många drar sig för att använda personliga kontakter för att söka jobb, enligt Carola Forssell. Hennes knep är att vara ärlig i sina kontakter och inte hymla. Säg att du vill boka in en lunch för att du söker jobb och inget annat.

Även vid mingeltillfällen är det viktigt att vara rak. Kolla snabbt om det finns något intresse och boka in ett möte. Parollen ”boka och stick” lönar sig, anser hon.